Sztrilich.hu

Üdvözöljük a Sztrilich család honlapján!

Rokonok

Dr. Sztrilich András életrajza

   
2003 - Tanársegéd a Semmelweis Egyetemen
   
Feladatkör:  
 

A jogi ismeretek és az egészségügyi jog című tantárgyak oktatása, vizsgáztatása, részvétel a tanszék tudományos munkájában.

   
2001 - Egyéni ügyvéd, adótanácsadó
   
Feladatkör:  
  a) polgári terület
  - egészségügyi egyéni és társas vállalkozások alapítása, módosítása, végelszámolása, képviselet taggyűlésen, cégbírósági előtti képviselt,
- számviteli elszámolások, szabályzatok, adóoptimalizálás, mérleg- és bevalláskészítés, Apeh és TB előtti képviselet,
- magánjogi szerződések készítése, (praxisjog átruházására, munkavégzésre, illetve ingatlan- és ingóság adásvételére irányuló okiratok),
- fogászati alapellátás privatizációs szerződéseinek készítése, tanácsadás, képviselet a tárgyalásokon,
- orvosi képviselet kártérítési-perben,
- orvosi képviselet MOK-előtti etikai eljárásban,
- képviseletépítési- és fennmaradási engedély ügyben,
- képviselet munkaügyi perben.
   
  b) büntető terület
  - védő gazdasági ügyekben,
(csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés, számviteli fegyelem megsértése, adócsalás, OEP-által tett feljelentés)
- védő vagyon elleni bűncselekmény ügyekben
   
1998 - 2001 Ügyvédjelölt, adótanácsadó
   
Feladatkör:  
  Az irodavezető iránymutatásával a fenti tevékenységek önálló végzése.
   
1990 - 1998 Adótanácsadó, közgazdász
   
Feladatkör:  
 

1990-1995-ig több munkaviszonyban először beosztott, majd igazgatói, illetve ügyvezető igazgatói státusokban számviteli és könyvviteli feladatok végzése, számviteli politika kialakítása, mérlegbeszámoló és adóbevallások készítése, jelentéskészítés a tulajdonosok részére.
1995-től saját társas vállalkozás keretében fenti ténykedések végzése egészségügyi vállalkozások részére.

   
   
Egyéb tevékenységek
   
2001 - 2002 Külső jogi szakértő
   
Feladatkör:  
 

a) Esztergom Város Önkormányzata Egészségügyi Bizottsága részére folyamatos tanácsadás, szerződéskészítés, illetve véleményezés az egészségügyi alapellátás privatizációja vonatkozásában, részvétel a bizottsági üléseken.
b) Részvétel a Vaszary Kolos Kórház működtetésének a Megyei Önkormányzattól történő visszavétele feltételeinek kialakításában.

   
2002 - Külső jogi szakértő
   
Feladatkör:  
 

Esztergom Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Népjóléti Irodája megbízásából a városi fenntartású Vaszary Kolos Kórház jogi- és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kisérése havonkénti jelentéstétellel, valamint a Kórház által az Egészségügyi Bizottság elé terjesztett anyagok véleményezése, részvétel a bizottsági üléseken.

   
1997 - 2003 Felügyelő bizottság elnöke
   
Feladatkör:  
 

A Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Részvénytársaság (RÉV8 Rt.) felügyelő bizottságának vezetése, az Igazgatóság jogszerű működésének ellenőrzése.

   
2000 - 2003 Felügyelő Bizottság tagja
   
Feladatkör:  
 

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Studio Metropolitana KHT. tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése. Részvétel a FB ülésein.

   
   
Szakmai megjelenések
   
2003 Jogi szabályozás az egészségügyben (tankönyv)
  (Balázs P.- Sztrilich A.) Semmelweis Egyetem, Budapest
Két részből álló tankönyv, amely a jogi tárgy oktatásának alapja.
   
2000 - Az egészségügyi vállalkozások kézikönyve
 

(Verlag Dashöfer Szakkiadó, szerkesztő: Dr. Gyenes Mónika)
Jogi- és adózási fejezetek rendszeres társszerzője a harmadévente aktualizálásra kerülő szakkönyvben.

   
1998 - Dentál Expressz újság
 

(Dentál Expressz Rt., szerkesztő: Dr. Dobos Attila)
1998. novemberétől a mai napig folyamatosan, minden hónapban egy-egy jogi és adózási témájú megjelenés.

   
1998 A fogászati privatizáció kézikönyve
  (szerkesztő: Dr. Gyenes Mónika)
   
   
Szakmai előadások
   
2004 A fogorvosi felelősség és szavatosság
  (A Központi Stomatológiai Intézet felkérésére)
   
  A kártérítési perek a gyakorlatban
  (Magyar Orthodontus Társaság MOT felkérésére)
   
  Az egészségügyi vállalkozásokról
  (SE Rezidensképzés keretében felkérésre)
   
  Változások az egészségügyben az EU-csatlakozást követően
  (SZOTE Szakmai Konferencia felkérésére)
   
  A nők és fiatal lányok dohányzásának visszaszorításáról
 

(Népegészségügyi Tudományos Tanács NETT Konferencia előadás)

   
2003 Az egészségügy jogi szabályozásának változása
  (A Központi Stomatológiai Intézet felkérésére)
   
  Az egészségügyi vállalkozásokról
  (SE Rezidensképzés keretében felkérésre)
   
  Felkészülés az EU-csatlakozás egészségügyi teendőire
  (A miskolci Vállalkozó Fogorvosok Egyesülete felkérésére)
   
  Az EU egészségpolitikája
  (Népegészségügyi Tudományos Tanács NETT Konferencia előadás)
   
2002 A egyszerűsített vállalkozói adó az egészségügyben
  A szabadfoglalkozású orvosi státusról
(A Verlag Dashöfer Szakkiadó felkérésére)
   
  A egyszerűsített vállalkozói adó az egészségügyben
  (A miskolci Vállalkozó Fogorvosok Egyesülete felkérésére)
   
  A Kht-k szerepe az egészségügyben
  (A Központi Stomatológiai Intézet felkérésére)
   
  Az egészségügyi vállalkozásokról
  (SE Rezidensképzés keretében felkérésre)
   
2001 Változások az adórendszerben, adóoptimalizálási technikák
  (A Verlag Dashöfer Szakkiadó felkérésére)
   
  A kisvállalkozói kedvezmény és a helyi iparűzési adó az egészségügyi vállalkozások vonatkozásában
  (A miskolci Vállalkozó Fogorvosok Egyesülete felkérésére)
   
  A szakfeladatok végzésének engedélyezése az egészségügyi vállalkozások esetében
  (A Központi Stomatológiai Intézet felkérésére)
   
   
Szakmai képesítések
   
2001 Egységes Jogi Szakvizsga
  Igazságügyi Minisztérium Szakvizsga Bizottsága
   
1997 Jogi Diploma
  ELTE Állam-és Jogtudományi Kar
   
1992 Segédoktató
  Dale Carnegie menedzsment tanfolyam
   
1990 Adótanácsadó
  Pénzügyminisztérium Számviteli Képesítő Bizottsága
   
1986 Okleveles közgazda
  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
   
   
Nyelvvizsgák
   
1990 Angol
  Külkereskedelmi szakmai szókinccsel bővített "C" középfok
   
1986 Francia
  Külkereskedelmi szakmai szókinccsel bővített "C" felsőfok
   
1984 Orosz
  Külkereskedelmi szakmai szókinccsel bővített "C" középfok