Sztrilich.hu

Üdvözöljük a Sztrilich család honlapján!

Helytörténet

Muhi János: ZOMBOR története

1776-ban ismét kettős kivégzés volt, A cseh származású Zikka Jánost lopásért felakasztották, Csikós Jánost pedig gyilkosságért lefejezték.

1777 február elsején "egy bizonyos svábot" felakasztottak, egy asszonyt pedig kettősházasság bűnéért lefejeztek, Friedlein Cyrill és Fehér Kornél ferences atyák részesítették őket lelki vigaszban.

1778-ban december másodikán nagyon nevezetes kettős kivégzésre került sor. Két rablógyilkoson érvényesítették az igazságszolgáltatás ítéletét. Ezek Hettinger Márk és Czeininger Péter csátaljai németek voltak, akik orvul megtámadták és meggyilkolták jótevőjüket, aki Németországból a Bácskába kísérte őket és útközben pénzzel, valamint élelmiszerrel ellátta őket. A gyilkosságot több késszúrással követték el, majd a holttestet kirabolták és minden értékén megosztoztak. A vesztőhelyen mindkettőjüket lefejezték, jobb kezefejüket, amellyel a gyilkosságot elkövették, levágták, holttestüket pedig kerékbetörve végighordozták a városon. Az elvetemült bűnösöknek LébI János és Ördög Nárcisz ferences atyák nyújtottak lelki vigaszt. 

1781 január 24-én ezt a feljegyzést találjuk: Aprószentek napján egy bizonyos hitvány emberke ellopta a plébánia templomból a szíjgyártó céh lobogójának aranyrojtjait. Lelkiismeretfurdalása támadt és két nap múlva gyónás közben visszaadta az egyik ferences atyának az aranyrojtokat és két forintot nyújtott át a kár helyreállítására. 

1782 március 21-én egy körülbelül 12 éves fiút elküldték, hogy a szomszédból hozzon át egy puskát. A fiú útközben nem messze a kaszárnyától véletlenül - vagy talán szándékosan - mellbelőtt a puskával egy Róza nevű 16 éves hajadont. Mihalyevich Bonus ferencrendi atya látta el a haldokló leányt az utolsó kenettel s amikor másnap meghalt, ugyancsak ez az atya temette el a köztemetőben azon ifjú sírja mellett, akit néhány nappal előbb felnyársalt a bika…
Zombor a XVIII. században népesedett be és lakossága szaporodásának ütemét legjobban azzal bizonyíthatjuk, ha összehasonlítjuk a századeleji állapotot a századvégivel. A század elejéről az az adat áll rendelkezésünkre, hogy 1699-ben 270 gazda volt Zomborban. A pontos lélekszám még hozzávetőlegesen sem állapítható meg, mert a szlávok családközösségben éltek, tehát "egy gazda" alatt 6-10 tagú családot is érthetünk. A lakosság száma ebben az időben mindenesetre nem lehetett több 2-3.000-nél, amit az az adat is alátámaszt, hogy 1720-ban csak 2936 lakosa volt Zombornak. A század végén ellenben már mintegy 15.000 volt a lakosság száma, tehát egy század alatt legalább ötszörösére emelkedett a népesség. Sajnos, nem maradtak fenn pontos adatok arról, hogy mikor, hány és milyen nemzetiségű lakos költözött be Zomborba és így nem tudunk tiszta képet alkotni a város lakosságának nemzetiségi megoszlásáról a század első felében. Csak annyit tudunk biztosan, hogy a szlávok mellett magyarok és németek is éltek itt az oppidum militare idején is. A szerbeket könnyű megkülönböztetnünk vallásuk és keresztnevük révén a többi lakosságtól, a katolikusok nemzetiségi megoszlásának megállapítása azonban annál nehezebb feladat. Nincs más lehetőség, minthogy az első világháborút követő időben hirhedté vált névvegyelemzés eszközéhez folyamodjunk és a nevek hangzásáról kíséreljük meg megállapítani, hogy ki milyen nemzetiségű lehetett. Ez a módszer az akkori viszonyoknak nagyjában meg is felel, hiszen akkor még (és főleg Zomborban) nem beszélhetünk arról, hogy a magyarok beolvasztották az idegen nevűeket. Sőt. Mint a továbbiakból kitűnik majd, magyar nevek szlávosodtak el és még ma is éppolyan gyakoriak a magyar nevű bunyevác családok, mint az idegen nevű magyarok.
A ferences anyakönyvek alapján összeállítható a múlt században itt élt katolikus családok névsora, Szimonovics dr. munkája pedig a legrégibb görögkeleti családok névsorának összeállítását teszi lehetővé. 


Római katolikus magyarok 

Antal, később Antalics, Antalovics,
Bagos, Balta, Balázsi, később Balazsevics, Balog, Balatony, később Balatinac, Barát, Baros, Benedi, Berec, Belardy, Bognár, Bozsay, Borani, Bokány, Borona, Borsos, Boros, később Borosevics, Blázsy, Bucsay,
Csáky, Csányi, Csenges (valószínűleg Csengős), Csikós, Czobor, Csuka,
Darázsi, Darabos, Dudás,
Gyérmester, Gyurka, később Gyurkovics,
Egedis (valószínűleg Hegedűs), Eger, Egete (valószínűleg Égető), Egyed, Érmes, Eszterga, Esztergomi, Osztrogonac,
Fabri, Fábián, később Fábiánus, Farkas, Fejér, Fejir, Felvári, Ferkó, később Ferkovics, Fodor, Forgács, Földes, Fülöp,
Gál, később Galovics, Gadoci, Gajdácsi, Galgóci, Gajdóci, Garas, később Garasevics, Garai, Gessely, Geréb, Gombos,
Hajós, később Hajósevics, Hajnal, Hajni, Halász, Hegedus (valószínűleg Hegedűs),
Istók,
Juhász,
Kalái (valószínűleg Kállai), Kalmár, Kánya, Karácson, Karácsi, Kárász, Katona, Kis, Kisjankó, Klempai, Kovács, Konkoly, Kozma, Kóos, Komáromi, Köröskény (Köröskenye és Köreskonyi változatokban is előfordul), Kristóf,
Ladáni, Lázár, Lakatos (később Lakatusevics), Lajos, Lévay, Litvai, Liptay, Lógó, Losonczi, Lukács (Lukacsevics),
Majoros, Makay, Magyar, Magyaros (Magyarovics, Magyarics, Magyarevics), Marcika, Márton, Máris, Mészáros, Mihál, Miskóci, Molnár, Morvay, Morvai,
Nagy, Német,
Odry,
Papp, Pálinkás, Pandúr, Petróci, Peres, Petres, Piros, Pongrác, Porvázi, Polony, Prágay,
Rebőnyi, Rusai,
Ságy, Sipos, Simon, Somogyi,
Szabó (Szabov, Szabovics, Szabina, Szabovlyevics), Szabados, Szalai, Szakács, Szántó, Szakolcai, Sági, Székes, Szekeres, Szegedi, Szikra, Sziváci, Szilágy, Szikerus (talán Szekeres volt előbb?) Szirmai, Szlávi, Szontai, Szücs,
Tallós, (Tallosevics), Takács (Takacsev), Taraj, Tekeli, Torma, Török,
Újházi, Újvári, Urbán (Urbánovics, Urbánovszky),
Varga, Varazsdi (Varazsdinac), Virág.
Zombori, Zsíros. 


Római katolikus németek 

Aberthagt, Ahst,
Beber, Berger, Bőik, Bőhm, Blumenthal, Buffer,
Cimerman, Ceyling,
Diliber,
Ehman, Estermajer, Euchhard, Eber,
Feiffer, Fidrich, Fisinger, Fischer, Flenaier, Frieser, Fuchs,
Gajger, Germanicus, Gruber,
Hauk, Hann, Heilig, Hein, Hamburg, Haller, Heldin, Hanlender, Heffner, Hech, Henrich, Hoffman, Hommer, Holzferin, Huber, Hutner, Huthnagel, Huspach,
Isperger, Jäger, Jung,
Kemmer, Kechberger, Kell, Kitzl, Kindl, Klein, Knoll, Kolter, Königin, Krenner, Kröner, Krieger,
Lechner, Lekner, Limper,
Manciger, Maurer, Metz, Mechler, Miller,
Najman, Najburger, Namberger, Nich, Niger, Nossel,
Oberauger, Obernauer, Obrauber,
Pischoff, Piringer, Pinkler, Pirger, Pirsinger,
Rajh, Rajner, Rajs, Rajst, Redl de Rothenhausen, Reismillerin, Roller, Rotter, Rosner, Ruthmajer, Ruff,
Saher, Selkofter, Segenschmit, Schelkamer, Scheffer, Schieber, Schmidt, Scholtzer, Schnellin, Spilhauer, Storz, Steltzer, Stoll, Stocker, Strehhub, Schuber, Schuff, Sulz,
Taubner, Tengh, Telch, Tinter, Tiller, Tilger, Themer, Traninger, Traun, Traüner, Tramer, Überall
Vieber, Vlah,
Wagner, Weinberger, Weis, Walter, Wenzel, Wolfgang, Wolf 


Római katolikus bunyevácok 

Adamovics, Alaga, Alagics, Alekszics, Anisics, Antunics, Apics, Adzsics,
Babics, Bakics, Balics, Balatinac, Barasevics, Barakovics, Basalics, Basics, Beretics, Beslics,Berdarics, Belesevics, Berlekovics, Berlikovics, Benya, Bogesics, Bogisics, Bokerovics, Bosnyacsics, Bozsics, Bozsán, Bosnyák, Blesics, Blazsev, Budanovics, Budimac, Budimcsevics, Budimlics, Buligovics, Burnács, Burnacsevics, Buzadzsics, Bucsar,
Car, Carev, Carevics, Cernkovics, Cercsovics, Cvetkov, Cuconyics, Csercsevics, Cselikovics, Csizmár, Csizmics, Csulics, Csuvardics,
Damjanov, Damjanovics, Darazsics, Darasevics, Demeirac, Delics, Delija, Depalo, Devics, Dimovics, Dorotics, Dugonyics, Dujmovics, Dzsinics,
Ferencsevics, Focsics, Fratrics, Fratricsevics, Frankovics,
Gasparics, Ginics, Gluvics, Gorenics, Goretics, Govedar, Gromilovics, Grosics, Gyakovics, Gyukics, Gyuricsics, Gyurics, Gyurkovics,
Hajdukovics, Horvátovics,
Ivánovics, Ivancsevics, Ivankovics,
Jaksics, Jankovics, Jerkovics, Jeszenovics, Joszics,
Kalcsanin, Kalcsanics, Kalenics, Kalcsevics, Kalics, Kalajdzsija, Kanarovics, Karlica, Karosevics, Karadzsics, Karosov, Karcsek, Kapitánovics, Kapusvárac, Kaszapovics, Karetics, Katanics, Kaics, Kacsics, Kaszapin, Kapormagics, Kaminyak, Kekezovics, Knezsevics, Kovacsevics, Kolarovics, Kovacsics, Kolarics, Kolics, Koscsák, Kolompar, Kranyac, Kujundzsics, Kulundzsics, Kuzmánovics, Kuntics, Kulics, Kukuruzics, Kukurizarevics,
Latinovics, Lemics, Liscsevics, Loncsarevics, Lukics,
Mandics, Marosevics, Marics, Martinovics, Markovics, Margetics, Martinkovics, Mahunics, Mamuzics, Mali, Malbasics, Macskovics, Matics, Matosevics, Matarics, Mironics, Mironiczki, Milankovics, Mihelics, Milanovics, Moro, Mrakovics, Mumlyakovics,
Nikolics, Novakovics,
Osztrogonac,
Palics, Parcsetics (régebben Franyetina), Pangarics, Patarica, Petarcsics, Pavics, Pavletics, Pastrovics, Pasics, Pasalics, Pekanovics, Petyar, Petres, Pletikoszics, Pongrác, Prodanivics, Probojcsevics,
Radicsevics, Radics, Radojevics, Radosevics, Rajics, Raics, Rajnovics, Rapics, Reberics,
Szabovlyevics, Szadicki, Sarics, Segeta, Szekulinac, Szikora, Szklenovszki, Szlavi, Sztolisics, Sztokics, Sztankovics, Sztipanovics, Sztrilics, Szunarics, Szvoboda, Simics, Simonovics, Siskovics, Sokac, Sokcsics, Strangarovics, Suszterics, Serkovics,
Talosevics, Tatomirovics, Terzics, Tokics, Tomasics, Tukulyac,
Vavra, Vidákovács, Velicki, Vorgics, Vodenicsar, Vrebac, Vranics, Vujkovics, Vujevics, Vukovics,
Zelics, Zetovics, Zidarevics, Zomborcsevics, Zsulyevics 


Görögkeleti szerbek 

Abadzsija, Avakumov, Avakumovity, Avramovity, Adamov, Adamovity, Adnagyev, Ajdukov, Ajdukovily, Alavanya, Alaszevity, Alaszovity, Alekszity, Alparac, Alparszki, Anasztaszity, Andrin, Apity, Arnautin, Arszity, Atanaszijevity, Atanackovity, Acsanyszki, Atyimov, Atyimovity, Apity, Ackovity, Acsanin, Acsanszki, Agyin, Adzsity,
Babajity, Babin, Bavrlyalo, Bajity, Baityev, Bajsanin, Bajsanszki, Bandobranin, Bandobranszki, Bandor, Barjaktar, Barjaktarov, Barjacsina, Basity, Bebity, Bezedekovity, Bejity, Bekity, Beletin, Belity, Belobrgyanin, Belyanin, Belyanszki, Berity, Betity, Betya, Betyin, Besikin, Besikity, Besin, Besity, Bikar, Bikarov, Bikarovity, Bilizec, Bilizecsev, Bilityanin, Biparity, Birbaklity, Birvalac, Birvalszki, Birvalcsev, Biszerkity, Biuklity, Blagojev, Blizan, Blizanac, Blizanacski, Blizancsev, Blizancsevity, Bovolszki, Bogarinovity, Bogdanov, Bogdanovity, Bogojevszky, Bozsanity, Bozsin, Bozadzsija, Bozsadzsity, Bozdov, Bojac, Bokvity, Bokcsinov, Bolgarin, Bolovity, Boltadzsija, Bojevity, Borisev, Borisevity, Boskov, Bosnyak, Bosnyakovity, Braity, Branesity, Brankov, Brankovity, Brancsity, Brancsityev, Bratity, Bratye-vac, Bratyevacski, Bratyevity, Bratyovacski, Brasnar, Brasnarov, Brasnarovity, Brbaklity, Brburovity, Bresztovcsan, Brkity, Brogya, Bugarin, Bugarinov, Bugarinovity, Bugarszki, Budimlija, Budimlity, Buzadzsija, Buzadzsin, Buzadzsity, Bukalovity, Bukvity, Bukovac, Bukovacski, Bukovcsanin, Bulgovity, Bulicsevity, Bulyevity, Bulyoka, Buras, Burity, Busevity,
Cvejanov, Cvejanovity, Cvijin, Cvijity, Cvetkov, Cvetkovity, Cvijanity, Cvijanovity, Cvrkusin, Cigancsity, Crveni, Crvenkov, Crvenkovity, Crnica, Cuconya,
Csavdar, Csavdarev, Csavdarity, Csvorkov, Csizmedzsity, Csizmegyia, Csicsovac, Csicsovacski, Csobanin, Csovity, Csonity, Csordarity, Csupity,
Danyac, Danyicsev, Damjanov, Damjanovity, Danilovity, Dautovac, Dautovacski, Dautovcsanin, Devanity, Devity, Dedity, Deliboszev, Deliboszevity, Deliboszov, Demetrovity, Depalov, Depalovity, Deszpot, Deszpotovity, Desev, Divjak, Divjakov, Dimitrovity, Dimity, Dlanesity, Dlanisity, Dimitrovcsanin, Dobranszki, Dobrin, Dobrovity, Dobrojvojevity, Dobrojevity, Dobrosza, Dobroszavlyev, Dobroszavlyevity, Dojin, Dojinov, Dojinovity, Dojity, Dokin, Dokity, Dolovac, Domatyinov, Domatyinovity, Domislyanovity, Doncsulity, Dragity, Dragojev, Dragojevity, Dragulov, Drakulity, Drlyavi, Drmanov, Duvalov, Dugobratity, Dungyerin, Dungyerov, Dusanity.
Elicsin, Eremin, Eremovcsanin,
Feldvárija (Dunaföldvári), Fenyerovity, Ferencsev, Ferencsevity, Ferkin, Ferkity, Fertunszki, Filipov, Filipovity, Fratenin, Fratenity, Francuzlija, Francuzlity.
Gavaonicki, Gavranov, Gavrilov, Gavrilovity, Gavrity, Gagity, Gazimaszlo, Gain, Gaity, Gaityev, Gaityevity, Gajityev, Gakovac, Gakovcsanin, Galeta, Galetin, Garunov, Garunovac, Garunovity, Gvozdenov, Gvozdenovity, Georgijevity, Gerity, Gecin, Glibonya, Glibonyin, Glibonyity, Glibonyszki, Glisity, Gluvakov, Gluhi, Godecsevac, Godecsevacski, Godecsivicki, Gojkovity, Golijity, Gosztovity, Gosztoity, Gradinac, Grdanov, Gregorovity, Grigorin, Grofica, Grofovity, Gruin, Gruity, Gruicski, Gruicskov, Grcsity, Guzsvin,
Gyakovity, Gyendity, Gyukan, Gyulinac, Gyulinszki, Gyurasinovity, Gyorgyev, Gyurity, Gyuricsin, Gyuricsity, Gyurisity, Gyurkovity, Gyurosev,
Habadzsija, Hadnagyev, Hajdukov, Hajdukovity, Hadzsity, Higyusanin, Higyuski, Hirmovcsanin, Hrisztifor,
Ivankov, Ivanov, Ivanovity, Ivancsev, Ivkov, Ivkovity, Igyosanin, Igyusanin, Igyuski, Ikonia, Ikonovity, Ikrasev, Ikrasevity, Ilin, Ility, Ilkity, Iszajlovity, Iszakovity,
Jaity, Jaityev, Jakovlyev, Jakovlyevity, Jakonity, Jaksity, Jankov, Jankovity, Janyat, Janyatov, Janyatovity, Jatity, Jatyity, Jelacsity, Jelity, Jelicsity, Jeraszovity, Jerasev, Jeremin, Jerkov, Jerkovity, Jerontity, Joanovity, Jovandin, Jovandity, Jovanov, Jovanovity, Jovity, Jovicsev, Jovicsevity, Joszin, Joszity, Joszityev, Jockov, Juzbasity, Jukity, Jurgin, Jurisity, Jurgov,
Kavgity, Kaleity, Kalentity, Kalentin, Kalinovity, Kality, Kalocsanin, Kalugyerity, Kalugyerszki, Kalugyercsity, Kanurity, Kapamadzsija, Kapetanov, Karavla, Karavlaski, Karaility, Karalija, Karality, Karalo, Karanov, Karanovity, Kardos, Kaszalovity, Katana, Katanity, Katancsanin, Keba, Kebin, Kility, Kenyin, Kikanov, Kikos, Kikosev, Kikosevity, Kirilovity, Kisdobranszki, Klain, Knezsevity, Kobilarity, Kobilarov, Kobilarovity, Koblity, Kovandzsin, Kovacs, Kovacsev, Kovacsevity, Kovacsity, Kozsa, Kozloderov, Kozoderov, Kozoderovity, Kojity, Kokotov, Kolar, Kolarity, Kolarov, Kolarovity, Koleda, Kolegyanin, Kolegyanszki, Konyanszki, Komadinovity, Kompanity, Konyovity, Kopercsev, Kopercsity, Korvinya, Koszanity, Koszanovity, Kosztity, Kosarlija, Kotarlin, Kotarlity, Kocsijaski, Kravany, Kravar, Kravarov, Kraszity, Krendity, Krompity, Kronity, Krpezs, Krpezsev, Krpezsov, Krpezsovity, Krsztin, Krsztity, Krunin, Krunity, Kugity, Kuzmanovity, Kulikavgity, Kulundzsin, Kulundzsija, Kulundzsity, Kunyanin, Kunyanity, Kunyanszki, Kunin, Kunity, Kunicsev, Kupuszinac, Kurjak, Kurjakov, Kurjakovity, Kurjacsity, Kurtyupity, Kurtyupovity, Kucunity,Kuszturity, Kutlar, Kutyanszki,
Lagyarev, Lagyarov, Lazarev, Lazarov, Lazity, Lakatus, Lalos, Lalosev, Lalosevity, Lanesin, Lataszity, Latkovity, Lackov, Legyenac, Lekin, Lekity, Lekityszki, Lemes, Lengyev, Leovity, Lepopev, Lepopevov, Lepsity, Lipovac, Lopcsevity, Logomirac, Lozan, Lugomerac, Lugomirac, Lugomerszki, Lugumerszki, Lukacsev, Lukin, Lukity, Luncsevicski, Lutka, Lutkin, Lutkity,
Magla, Maglity, Maglosev, Magyar János, Makarin, Makarity, Makszimovity, Makszity, Malbasity, Maletin, Maletity, Malesev, Malesevity, Mandin, Mandity, Manin, Manojlov, Manojlovity, Maramicsin, Maramicsity, Margin, Marinkov, Marinkovity, Marity, Marjanov, Markov, Markovac, Markovicski, Markovity, Markovcsanin, Matarugin, Mataruski, Matiz, Matin, Matity, Masirev, Masirevity, Masirovity, Masity, Merkovac, Mergyan, Metkovcsanin, Migalevity, Mijandzsija, Mijatov, Mijatovity, Mijity, Miksity, Milak, Milankov, Milankovity, Miletin, Miletity, Milin, Milinkov, Milinkovity, Milincsity, Miliszavlyev, Mility, Milityev, Milityevity, Milityity, Milicsityanin, Milicsityszki, Milkovity, Milovanov, Milovanovity, Miloityevacski, Miloicsin, Miloica, Milojcsity, Miloszavlyev, Miloszavlyevity, Milosztarzsin, Milosztrazsity, Milosev, Milosevity, Milutinov, Milutinovity, Mirkov, Mirkovicski, Mirkovity, Miroszavlyev, Mitrovity, Mityity, Micity, Mihajlov, Mihajlovity, Mihatovity, Misin, Misity, Miskity, Miskov, Miskovity, Mislenov, Mislenovity, Mislin, Mislity, Mojin, Mojity, Moler, Molerov, Momir, Momirov, Momirovity, Momcsilov, Momcsilovity, Monostorac, Monokvasity, Moszkany, Motorugin, Mrazov, Mrazovity, Mrgyanov, Mrgyenov, Mrgyenovity, Mrgyin, Mrkovacski, Mrksity, Mrcsanovity, Mrcsenov, Mrcsin, Muacsevity, Muszity, Mutavdzsija, Mucunity, Muhacsanin, Muhacski,
Nadavanac, Nadokin, Nagyvinac, Nagyvinszki, Nagyfinac, Nagyfinyszki, Nasztaszity, Nevenkin, Nevencsevity, Negovan, Nedelykov, Nedelykovity, Nedity, Nedoklalin, Nedoklan, Nelagodnik, Nemes, Nemesevity, Nemcsev, Nenadov, Nenadovity, Nesa, Nesin, Nesity, Nikolin, Nikolity, Nikolicsin, Niksity, Ninko, Ninkov, Ninkovity, Nicsetin, Novakov, Novakovity,
Obadity, Obradovity, Obuskov, Obuskovity, Obondity, Ovca, Ovcin, Ovcity, Ovcicsity, Ovcsityin, Ovcsicsity, Ognyanov, Ognyanovity, Ognyenov, Ognyenovity, Ogrizovity, Odanity, Odanov, Odanovity, Opancsarev, Oresanin, Osztojin, Osztojity, Osztrogoncsev,
Pavkov, Pavkovity, Pavlov, Pavlovity, Paja, Pajicsev, Pajitity, Pajcsity, Palancsanin, Palanacski, Panyacsa, Pambuk, Pamuk, Pamukov, Pamukovity, Panaitovity, Panaotovity, Pandur, Panin, Pantelin, Pantelinac, Pantity, Papulity, Paraszkevin, Paraszkivity, Pacsirac, Pacsirszki, Pevcsevity, Pein, Peity, Perkatyanin, Perkatyanszki, Petakov, Petakovity, Petkov, Pelkovity, Petrov, Petrovity, Pility, Pinya, Piplica, Piplicsity, Pirmanov, Piserdzsija, Plavsa, Plavsity, Popadija, Poparity, Popin, Popity, Popov, Popovity, Popucalo, Predovcsanin, Predojev, Preradovity, Priity, Prodanov, Prodanovity, Proin, Proity, Prokity, Prokopov, Prokopovity, Protin, Protity, Protopopity, Pukity, Punguber, Punguberov, PunguberovJity, Punguberszki, Punosevity, Purger, Purgerov, Putikov, Putnik, Putnikovity, Pusa, Pusibrk, Pusibrkov, Puskarevity, Puskarovity,
Ravity, Radakov, Radan, Radanov, Radanovity, Radevity, Radotity, Radivojev, Radivojcsev, Radivojcsevity, Radivojsevity, Radiszav, Radity, Radicsev, Radicsevity, Radisevity, Radisin, Radisity, Radovanov, Radovanszki, Radovancsev, Radovancsevity, Radojev, Radojevity, Radojin, Radojcsin, Radonity, Radonyin, Radiszavlyev, Radoszavlyevity, Radiszlav, Radota, Radotin, Rados, Radosev, Radosevity, Radujkov, Radulity, Radulicsity, Radulov, Radulovity, Radusin, Raduszinov, Raduszinovity, Rajin, Rajity, Rajicsev, Rajkov, Rajkovity, Rajcsity, Rakin, Rakity, Rakov, Ranity, Ranko, Rancsevac, Rancsevacski, Ratkovity, Racan, Racanov, Racanovity, Racity, Raskovity, Regulás, Regulasev, Relity, Renyin, Repin, Repity, Ribar, Ribarov, Ribarovity, Risztity, Rogity, Romanov, Ruzsity,
Salavarda, Salavardin, Salavardity, Sarcsan, Sarcsanin, Sarcsanszki, Sarcsev, Sarcsevity, Sauca, Saucin, Sasin, Sasity, Saslin, Saslily, Seblikovify, Sesevity, Sesevica, Sivonyin, Sivonszki, Sivonyac, Sigyanin, Sijak, Sijakov, Sijakovity, Sijacsity, Simity, Sipos, Siposev, Sityarka, Sityarkin, Sifyarkity, Sityarkov, Slyukin, Slyukify, Sogorov, Strangarov, Strbacski, Strbity, Strbcsanin 


Zsidók 

A zsidók csak a XVIII. század végén kezdtek letelepedni Zomborban. 1788-ban még azt írja a város egy hozzáintézett kérdésre, hogy a városban nincs zsidó, egy évvel később azonban már kimutat egy Stein Jakab nevű zsidó kereskedőt, aki valószínűleg Csonoplyáról költözött be. A század végére nyolcra emelkedett a zsidók száma. Ezek: Herczegh József, Herczegh Lőrinc, Hay Simon, Stein Jakab, Szekula Izsák, Holländer Mihály, Stein Ferenc és Hajduska Fülöp. Valamennyien kereskedők voltak. Valamennyi bácskai város közül legkésőbben Zomborban telepedtek le a zsidók, amiben valószínűleg nem kis része lehet a római katolikusok és görögkeletiek szabadalmazott kereskedő egyesületének, (ez 1782-ben már fenállott), amely szívósán harcolt azért, hogy a városban ne adjanak működési engedélyt zsidó kereskedőnek.
A francia háborúk a XIX. század első évtizedében fokozott mértékben nyomták rá bélyegüket Zombor életére is. A nemesi felkelésben résztvett a város is. A gyaloghad itt gyülekezett és innen indult el a franciák ellen, a sebesültek egy részét pedig ide küldték gyógykezelésre és üdülésre. Felsőbb utasításra katonai korházzá alakították át a ferences rendházat is (1806-ban) és a város óriási tábori kórházhoz hasonlított. A város háborús arculatának kialakulásához nem kis mértékben járult hozzá az az intézkedés, amellyel hatszáz francia hadifoglyot helyeztek el a zombori iskolákban, kaszárnyákban és nagyobb magánépületekben. A háborús készülődésekkel kapcsolatos Ferenc király zombori látogatása is. A király 1807-ben járt Zomborban. 1814-ben pedig a katolikus lakosságnak adományozta a ferencesek kolostorát. Ennek emlékére Esztergamy János városi tanácsnok 1820-ban vörös márvány oszlopot állított a plébánia épület előtti sarokra, a "láncba". A király festett képe alatt a következő emléksorok állottak: 

   Pyramis haec Francisce Tuo surrexit honori,
   Parva licet meritis sint monumenta Tui
   Hic faciem tantum Cives finere fideles,
   Ast animum Regis pectore corde gerunt. 


A hátsó oldalon:

   Hic situs est limes Fundi Claustralis ab ipso,
   Caesaré donati Catholico Populo.
   Stephanus Esztergamy hoc nobis Sindicus anno,
   Sumptibus e propriis struxerat istud opus. 


Zombor az elkészült Ferenc-csatorna első térépén
(A Bácskai Múzeum térképgyűjteményéből)

Kalangya Kiadás
Zombor, 1944