Sztrilich.hu

Üdvözöljük a Sztrilich család honlapján!

Családtörténet

Sztrilich Ágnes: Egyidejűségek - egybesimulások

Egy rendhagyó női hivatás kibontakozása

 

1942-ben a Slachta Margit által alapított Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Áll a kereszt, forrong a világ!
Január 6-án Slachta Margit kiadja a Keresztény Női Tábor világnézeti állásfoglalását, Országszerte Világnézeti Kurzusokat szerveznek a szociális testvérek.

     Ki árulja el a belső frontot?
     Mindenki, aki az erkölcsi törvényeket megszegi...
     Aki felesküszik az erőszaknak és megtagadja a jogelveket...
     Aki gyáván hallgat, mikor árva, igaz ügyek érdekében szólnia kellene...
     Aki magát féltvén, kezét ölbe teszi, mikor üldözötteket védenie kellene...
     Aki hatalmával visszaélve, mást megaláz, meggyötör, keserít...
     Aki szívében gyűlöletet táplál és kizárja onnan a szeretetet,
     Aki másnak azt cselekszi, amit nem akarna, hogy neki tegyenek...
   És ha mindezt a nemzet, mint olyan cselekszi, elvesztette az egész háborút a belső fronton,     mert lesiklott az államfenntartó kereszténység alapjáról, és evvel megölte saját lelkét,     öngyilkos lett.
             (Slachta Margit) 

1942 december 2-n születtem, mint dr. Sztrilich Pál fogorvos és Csapody Hedvig ötödik gyermeke. Amint édesapám munkanaplójából kiderült, születésemről értesítették Slachta Margitot. Családom ajándéka az erős hit, és a háború előtti megújulási mozgalmakban való vezető szerep. Édesapám a Magyar Cserkész-tiszt Képző alapítója, a Magyar Cserkész folyóirat szerkesztője, édesanyám , a Katolikus Lányok Országos Szövetségének elnöke. A Szociális Testvérek Társaságának erdélyi NAP című lapjának a rovatvezetője Szüleim Sík Sándor baráti köréhez és lelki gyermekei közé tartoztak, Sik Sándor rendszeres látogatása versolvasásai gyermekkorom nagy élményei. 

"Mi, aztán megértük, hogy minden bizonytalan. A világ iszonyú viharai megrázták fejünk felett a nyugalom cseréptetőit. Láttunk házakat összeomlani, városokat, országokat lángokban megsemmisülni. Az emberélet mint a polyva, ha ráfúj a szél, szóródik szét a semmiségbe. A pénz semmivé lesz a legzártabb páncélszekrényben is. A ma polgári rendjét egy marok ember holnap szétzilálhatja. A nagy erős, biztonságos állomásépület, amit úgy hívtak: boldog béke világ, messze, messze elmaradt. Mi már tudjuk, hogy nem volt állandó otthonunk, aminek hitték állandó építői - csak egy állomás az emberiség életében." (Dr. Sztrilich Pálné. A Nap 1942/5) 

1943-ban a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent! 

A LÉLEK SZAVÁBAN megjelenik az "Újévi levél" a munkaszolgálatosokról. Slachta Margit a szlovákiai zsidók érdekében Rómába repül, Spellman New York-is érsekkel tárgyal. Március 11-én fogadja XII. Piusz pápa. Rómában írja meg a világnézeti Credo-t: 

"Vallom, hogy embernek, szervezet, állam nem birtokosa,
ember embernek, szervezetnek, államnak nem tulajdona..." 

1944. a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak...
március 19-n a német hadsereg megszállja Magyarországot. Betiltják a Lélek Szavát, Slachta Margit az egész Társaságot ráállítja az embermentés munkájára.

"Készek vagyunk-e esetleg mindent elveszíteni, elvi meggyőződésünk mellett való kiállás esetleges következményeként?"(Slachta Margit 1944.VI.29) 

Budapest ostroma miatt édesapám Balaton-Őszödre menekíti a családot, de az orosz front miatt a szőlőhegyek közé kell menekülni. Reggelre megfagy a tej az edénybe. Édesanyám gyertyaszál-kisasszonynak hív. 

1944 december 27. Salkaházi Sára testvért a DL Otthonban menekített zsidók miatt kivégzik a Dunaparton.. 

1945-ben a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Légy nagylelkű, mint egy király!
Országgyűlési választások: Slachta Margit a Magyar Polgári Demokrata Párt országgyűlési képviselője.
Mindszenty József esztergomi érsek lett. Hazakerül Magyarországra a Szent Jobb ereklye.
Szóládon a pajtában az öt gyerek, az édesanya februári hóban, katonák között megy a megszállott Szemesre az orvoshoz megszülni a hatodikat, Margitot. 

Képek és hangok a múltból:
Balaton. Front után kifosztott, feldúlt vidék. Előjött a család a szőlőhegyek közül. A fiuk kiszakadt ajtódeszkából tutajt eszkábálnak. Ráültetik az örökmozgót, az Ágit. - Nyitott szemmel süllyedek lefelé a vízben, olyan derűs zöld. A fiúk miért rángatnak ki, miért ütnek, miért haragosak?
Budapest. Csomagolópapír horpad az ablakon és hideg porszag. Prószát vacsorázik a család. S van egy titkos ajtó a semmibe. Nem szabad oda menni. Oda csak a cicák mehetnek ki... Az most a rom!
Álmos szemmel, flanel ingben áll a sodronyon Ági. Édesanyja sírva szedegeti le róla a nyüzsgő poloskákat. - Miért sírsz, Mama, ezek olyan édes kicsi bogarak! 

1946-ban a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Romokon új világot!
Margit testvér parlamenti beszédet mond a Szent István-i állameszme mellett.
Margit testvér minden szociális testvért egyhónapos lelkigyakorlatra hív, hogy a háború okozta lelki pusztításból felgyógyulva induljon a közösség segíteni, szolgálni.
A nemzetgyűlés Magyarországot köztársasággá nyilvánítja. Mindszenty Józsefet XII. Piusz pápa bíborossá kreálja.
Rajk László feloszlatja a Magyar Cserkész Szövetséget. 

Képek és hangok a múltból:
Héjában főtt krumpli a vacsora. De Papa, ez igazságtalan, a Gyurkának nagyobb darab vajat szeltél! 

Az édesanya jellemzése:
Ági: Hosszú lábú, hosszú kezű, hosszú kislány. Azt mondják, nagy ez is, korához képest. Én csak azt látom, hogy többi keménykötésű testvérkéje közt, a legvékonyabb. Kell is ez a vékonyság, mert lényege a mozgás.
Ő az, aki soha sincs ott, ahol éppen az imént volt. Aki mindig új játékot talál ki. S aki egész nap "csinál" valamit.
Igaz. végigkotorássza legféltettebb fiókjaimat, kipróbálja kis nénje iskolai festékeit, eltöri bátyja lombfűrészhúrjait. Írógép, varrógép, telefon, semmi sincs tőle biztonságban. Pedig nem is lehet mondani, hogy csak engedetlenség lenne, ami veszélyes benne, inkább az, hogy mindig újat és meglepőt talál ki a "nem szabadok országából". Emellett "az egész világ kis barátja". Mint gyíkocska ugy tud kisurranni nyitva maradt ajtónkon, és aztán éppen így surran be minden szomszédba. Ismeri az összes nagymamákat, apákat, anyákat, gyerekeket és Julcsákat a házban. És mivel elbűvölően kedvesen tud köszönni, fecsegni és híreket hozni - hát az egész ház, sőt az egész környék is egyesült erővel rontja. Szegény mamája számára a kevesebb kedvesség több lenne. Így sóhajtva gondol rá, hogy ha nem lenne házimunka, és nem kellene instruálni a nagyobbakat és dajkálni a még kisebbet, talán akkor jobban meg tudná őrizni ezt a csík-kisasszonyt! De mikor az emberek maguk is olyan felelőtlen nagy gyerekek, akik kimondják meggondolás nélkül, ami jólesik nekik. És nem gondolnak rá, mit ronthatnak avval, hogy egy ilyen jó-eszű kislány egész nap azt hallja csinos és ügyes vagy! A maga gyermekére még csak szán némi pedagógiát mindenki, de a másénál már azt hiszi, nem tartozik korlátozni magát. Ági hát röpköd ide és oda, kis zsebben gyűlik a cukorka, és süteményvég, kis szívében pedig csak a jó Isten tudja ellensúlyozni, hogy a lelki nyalánkságok éppen így el ne rontsák lelki egészségét. De talán van is erre ellenszer. És ezt épp úgy a Gondviselő adta bele, mint emberszíveket meghódító vonzását.
 Ági egész mesevilágban él. Látja a tündéreket maga körül, beszélget velük, híreket hoz Tündérországból és komoly arccal mondja el, milyne nehéz próbákat kellett letennie, hogy ő is tündérkirálynő lehessen. - Bizony nem szabad nyafogni, ha fésülik, ha szálka megy az ujjába és a mama kiveszi tűvel - meséli, aztán mély vízből kell beesett gyereket kihúznia, nem szabad belenyúlni a lekvárosüvegbe, még ha nincs is a mama éppen a konyhában, égő házból kell beteget kimentenie és sokat imádkoznia, hogy egészen jó legyen! De most már fő, hogy mindenen túl van, és valódi tündér. Könnyű aztán szóba állni láthatatlan alattvalóival, és a valóság minden keserve elől hazamenekülni Tündérországba. Talán akkor is tündér-varázs veszi körül mikor a hiúság felburjánzását öntözgetnék benne. Szép? Hát persze, hogy szép, hiszen tündér! És a tündérek nem büszkék erre, mert ez úgyis hozzájuk tartozik. Képzeletvilága túláradását aztán kiönti a teremtett életre is. Legkisebb korától kezdve minden állatkának is jó-barátja. Még alig tudott járni, mikor már lekuporodott a kerti földre és ujjacskáival kísérte a hangyák útját. Vagy egy-egy "gyerek-bogarat" - ahogy nevezte - hozott be a szobába. "Mikor olyan gyönyörűek azok a huncut kis bogarak! Hogy kaparásznak kis lábukkal! És mennyi lábuk van!" Azóta is nincs séta vagy kirándulás jóformán, amikor vagy egy vendég bogár vagy hímporát vesztett szegény haldokló pillangó vagy legalábbis egy csiga-biga ne kerülne elő a zsebéből. Persze kis cicák, madarak vagy nyuszik sem lennének kevésbé szeretett vendégei, de mivel ez városi lakásban mégis nehéz lenne, hát a bogarak maradnak előnyben. Ámbár azok a furcsa nagyok ezt se nézik éppen jó szemmel és bizony gyakran rábeszélik Ágit, hogy szegény bogárkát vigye el nyaralni legalább a közeli térre, mert különben nagyon szomorú lesz. S szerencsére Ági még elég önzetlen, hogy szeretett bogarai jólétét előbbre tartsa a maga szórakozásánál. Csak az a kár, hogy a bogárkák olyan háládatlanok, hogy amikor letelepíti őket egy bokor alán és megígéri, hogy másnap újra eljön meglátogatni, rendesen másnapra nincsenek ugyanazon a helyen, nem várják meg a látogatást. Ágneském rosszkor született, decemberi gyerek, így másfél évvel idősebb kis bátyja két évvel megelőzi az iskolában. Nem. Nem sajnálom és nem mondom, hogy veszít ezzel. Csak maradjon még egy évvel tovább tündérvilágában. Erősödjön meg testében és kapcsolhassuk át erősebben a kézzelfogható valóságon túlra szomjazó lelkét a valóság fölötti világára az Úristennek 

 1947-ben a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Krisztusi világot a Szentlélekkel!
 A Kassa-i káptalanra az amerikai testvérek nem érkeznek meg, a határon csak szökni lehet.
 Augusztus 15-n Mindszenty József bíboros a püspöki kar jelenlétében megnyitotta a Boldogasszony évet. 

Képek és hangok a múltból:
 Nem tudom, mi az ijesztőbb a sok láb vagy innen a lámpavasba csimpaszkodva, felülről a sok-sok fej. De az üdvözlégy hangzik ki a hatalmas mormolásból - és ott-ott messze, a bazilika lépcsőjén ott az a főpap, - és édesanya sóhajtja: Ki tudja meddig van még szabadom -
A Margit miért mehet oda hozzátok éjszaka? Csak neki szabad félni? Nem baj! Ákos, akkor mi majd együtt….. igen, együtt….. Együtt szednek kétsapkányi csigabigát a Gellért hegyen, s teszik aztán feledékenyen ezt a két sapkát is a fogasra, s mindent ellepnek a csigák-, együtt szedik szét a dédmama órát, mert olyan érdekes, együtt találnak rá a könyvek mögé rejtett s elfelejtett ládalekvárra, már kristályos, és sorra beletörnek a kanalak. S együtt dugják izzó szén közé a piszkavasat, míg szép piros lesz, s lyukat lehet vele égetni a fába, parkettbe, s az első kulcszörgésre együtt dugják az égő rongyot a szekrény alá, és sietnek ártatlan képpel - együtt az érkező édesapa elé.
 Zöldborsófejtés. Koldus és Királyfi. Mama, ez szomorú? Mama, ha szomorú, én nem hallgatom, inkább kimegyek. De ott sötét van és hideg. Mama, jó a vége, úgy-e jó? Akkor maradok.
 A Sacre Cour nővéreknél első-áldozás. Ági, te még túl kicsi vagy! Majd jövőre! Pedig közös titkuk van a Klárival, ők már megbeszélték, "pácolthúsok"=apácák lesznek, mint Mer Parducz. Pedig egy egész rózsafűzért el tud mondani, s van valami sugárzás az oltár körül, valami vonzás, de ezt a felnőttek nem értik - várni kell. 

 1948-ban a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Osztogassunk Krisztus Országának Szentlelkes gazdagságából!
 1948 május 12.A Szociális Testvérek Társaságának 25 éves jubileuma.
 1948 június. A püspöki kar határozata: "egyházmegyés pap, szerzetes az esetleg államosításra kerülő iskolákban igazgatói, tanári, tanítói állást nem vállalhat..."
 Az Országgyűlés megszavazta az egyházi iskolák államosítást. Margit testvér beszédet mond a Parlamentben az iskolák államosítása ellen.
 December: Mindszenty József bíboros érseket a köztársaság szervezkedésére irányuló szervezkedés, kémkedés és valutaüzérkedés gyanújával több munkatársával együtt letartóztatják. 

Képek és hangok a múltból:
 Mamával az Örökimádóknál, egy szép fehér-kék néninél. Sugárzó csend.
 A nővérektől elvették az iskolát. Fal zárja a folyosót. Gyermeklábak rugdalják - nőjünk csak mi meg. Igen. A Meer Jármai egy hős, olyan, mint a szentek életében. Mosolygott, amikor újra jöttek foglalni az AVÓ-tól, és igen, most is lehet vértanúnak lenni.
 Mama esténként a Szentek életéből olvas. Mama, ez vértanú? Nem, akkor nem érdekes. Mama, vértanút olvass, Mama én is vértanú leszek!
 Mi végre vagyunk a világon? Hát csak természetes, hogy Istent megismerjük és másokkal megismertessük, szeressük és másokkal is megszerettessük, hogy mindannyian teljes szívvel, lélekkel és minden erővel neki éljünk!
 Május 6. Meer Párducz egy kis sóvárgó kézbe adja a súlyos arany kelyhet.
 Első gyónásra készülés a nagy zöld fotel mögött, egyedül. Ne, Mama, majd én egyedül.
 Első-áldozás gyertyafény és gyöngyvirág illat. 

 1949-ben a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Építs meg minket újra Istenünk! Építs meg újra! Ragyogjon ránk az arcod és mi szabadok leszünk!
 Margit testvér illegalitásba vonul, majd júniusban emigrál. (Bécs, Róma, USA)
 Októberben létrejön a Kínai Népköztársaság, megszűnik az ottani alapítás. Novemberben Szlovákiában is szétszórják a szerzeteseket. 

 A fordulat éve, nagyhatalmak megegyezése Magyarországot a Szovjetunió érdekszférájának ismeri el. Megszállott országban választások, kommunista vereség után, hatalomátvétel a Parlamentben, pártok szétzúzása.
 Mindszenty bíborost életfogytiglani börtönre ítélik. 

Képek és hangok a múltból:
 Hittan a templom pincéjében, őrködő nagyfiuk, vértanúsdí játék. A sarokban nagyfiú (a későbbi Kovács doki atya) mesél ragyogó szemeknek: igen, én elmentem a börtön előtt, ahol a hercegprímást kínozzák.
 Jézus Szíve a mi vértünk és a szeretet, az Ő Szívéért harcba szállunk, érte küzd karunk, előre hát a zúgó árban, krisztusé vagyunk!
 Édesapa hangja a Koppány villa kertjében: Gyerekek, húzzátok le a lobogót, most jön a 150 éves török uralom.
 Jézus Szíve templom. Luzsitczky atyát meglepetés éri, egy pöttöm kislány kéri, legyen a lelki-atyja. Hát ezt az ötletet meg honnan veszed? A kis-Teréznek is volt, nem?
 Cserkészpark. Gyalogolunk a Hárshegyi úton, egyforma ruhában a három lány. A Mama varrta, de Áginak nem tetszik. Folyton húzkodja.
 Cserkészpark. A Cirmos megfogta a fecskét! Utána - gonosz macska - nem siet, bevár, rám néz! Adod ide! Milyen zöld a szeme, és jaj, most vörös és sárga és meghaló a fecske torka. Jaj, mamám, gyilkolt a Cirmos, - meghalt a fecske, fecske!!!!
 Első elemi., idegenség, mindenki hangos, barátságtalan. Nem olyan mint otthon, haza, el innen - s útközben hazafele vár az "otthon" a Jézus Szíve templom.
 Mama, én díszíthettem a fenyőfát a plébánián! Mama, felmászhattam az Oltárra, mert kicsi vagyok! Mama, megfoghattam a gyertyatartót, de aztán még a tabernákulumnak is neki támaszkodtam... Igazán! 

 1950 a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: "Óvjuk meg a lángot! kegyelemmel megóvjuk!"
 Június 18. liliomos Jézus Szíve körmenet. Az ország minden plébániája Jézus Szíve oltalmába ajánlotta magát.
 június 19. éjszaka Budapestről és vidékről 1120 szerzetest internáltak.
 1950/34.Törvényerejü rendelet megvonta a szerzetesrendek működési jogát. Az év folyamán 2300 férfi, 8800 nő szerzetes veszítette el otthonát, foglalkozását, közösségét, ingóságait.
 1950, augusztus 20. Állam és a Magyar Püspöki Kar közti megállapodás - hat katolikus iskola. numerus clausus-sal.
 1950 november 1. XII. Pius kihirdeti Szűz Mária mennybevitelének dogmáját.
 1950 jubileumi szentév.
 Dr. Sztrilich Pál egyetemi tanársegéd elveszíti az állását. Indok: Klerikális személyeket kezelt.
 A történelmi fenyegetettség miatt, Ákos bátyámmal együtt bérmálkoztam a Belvárosi Templomban. Az a hír járta, hogy esetleg évtizedekre ez lesz az utolsó bérmálkozás, Shwoy Lajos bérmált a Belvárosi templomban, mely a Nagy-Boldogasszony temploma. Kis szent Terézt kértem bérma-védőszentemül. A bérmálkozást úgy éltem át, mint a keresztény felnőttség ajándékát, erőt a keresztényüldözésre. Bérma-anyámul dr. Rostás Gyuláné, Irénke nénit kértem, aki fogságban lévő katonatiszt férje miatt öt gyermekével kitelepítésben, nagy szegénységben élt. A gyermek ösztönösen érezte a hősies mély hitet.
 Minden este a kitelepítések miatt készenléti csomaggal feküdtünk le. Az én csomagomban a bérmálásra kapott Kis szent Teréz önéletrajza volt a kincs a hasznos liszt, cukor, papiros mellett. 

Képek és hangok a múltból:
 Kereszt hódolatra megy mindenki, vannak, akik egyedül, szinte odaroskadnak, s vannak nagyfiúk és lányok, akik együtt hajolnak oda és ég az arcuk. S a ministráns fiúk egyike csak a Keresztre néz, egy másik pedig mindig észreveszi, ha fel kell segítenie valakit a térdelésből. S a kettő ugyanaz!!!!
 Liliomos körmenet, jaj csak ne legyen sárgás-piszkos a szép fehér virág, csak el ne törjön a a szép fehér liliom ebben a tolongásban! S a másnap: nagyfiú az utcasarkon: Rohanj haza, most viszik vértanúnak a nővéreket! Nem játék többé a vértanúság!
 Stadler Frída néni hangja: Ági, a hit nem feltünösködés, mit illegetted magad a körmeneten! De Ági, hogyan lehetsz ilyen pukkancs, miért tépted el a németfüzetet!
 Mama, többet nem megyek német órára! Frida néni azt mondta, hogy feltűnősködök és csúnyán írok!
 Frida néni hangja: Ágikám! Szerezzünk örömet édesapádnak, kezdjük újra a németet, na gyere!
 Kirándulás - napfény-sugárzás - szegény Irénke néni! Mama, nekem Irénke néni legyen a bérma-anyám!
 Édesapa hangja: Kislányom, de Irénke nénitől nem fogsz ám semmit se kapni, ő nagyon szegény, tudod, hogy kitelepítették őket és a kis Kati Down kóros. Nem akarom, hogy csalódj!
 De Papa, hogy mondhatsz ilyet! Én nem Irénke nénitől várok ajándékot! (harminc évvel később sok szívinfarktus után meséli Irénke néni: Tudod, Ágneském, nekem sohasem a karácsony volt a legnagyobb ünnep, hanem mindig a pünkösd! Ó hát ezért lettél a bérma-anyám!
 Már megint mit cipel haza ez a buta?! Mi ez a kő?!
Nem látod?! Te vagy a buta! Ott van rajta a Jézus Szíve! A nővérek házáról verték le! Hogy maradhatott volna Jézus Szíve az utcán!
 Szigetcsép. Fiukkal a feldúlt kriptákban, színjátszás a lányokkal. Elszabadult egy krokodil, de mi megyünk fürödni a Dunába, most mindenki fél, de mi együtt megyünk édesapával és édesanyával szentmisére.
 Olyan fájóan csalános és árva a kereszt, gyertek, gyomláljunk, olyan magányosak a dőltkeresztű sírok, legyen ez a mi virágoskertünk.
 Olyan erős vonzás árad a nénik énekéből vasárnap délután a templomból, gyertek, ott valami van. S ott litánia, tömjénillat és kitett Oltáriszentség van.
 Szigetcsép, vásárfia. Ági talpas keresztet vesz, az első kereszt, az ő keresztje!! De a nagyfiú morog: Milyen marhaság, minek az, van otthon elég!
 Édesapa hangja: Hagyd fiam! A maga zsebpénzéért mindenki azt a vásárfiát veszi, amit akar. 

 1951-ben a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Nemzetek várakozása és Üdvözítője, jöjj, szabadíts meg minket, Urunk, Istenünk! Margit tv. hívására több testvér megpróbál kijutni az országból. Lehner Anna kijut, Mónikát lelövik, Andrea testvér, börtönbe kerül. Felállítják az Állam-egyházügyi Hivatalt.
 Az év folyamán a szerzetesek többsége elhagyja az országot. A keresztény pedagógusok vagy azért vesztik el állásukat, mert engedelmeskednek a Püspöki Karnak és nem vállalnak tanítást, vagy mert felmondanak nekik.
 Letartoztatták Grösz érseket és nyolc társát, köztük Sztrilich Károly érseki titkárt, a papa unokatestvérét. A püspökök Kisberk Imre kivételével hűségesküt tesznek. 

 1951-től mehettünk vissza újra nyaranta Balaton-őszödre, a Koppány-villába, ahol a sok rokon- gyerek, és barát együtt nőtt a cserkészet szellemében, szalmazsákon, egyszerűen. Évközben Lenke néni (Gőbelt Lenke testvér) és az engedékenyebb, - a kis Ágit is a nagylányok közé beengedő Andrea néni - (Palágyi Andrea testvér) tartja össze még a KLOSZ-t, (Katolikus Leányok Országos Szövetsége) a nagylányokat, a Baross utcai lakásban. A Francia forradalomban vértanúságot szenvedőkről olvasnak fel. Aztán eltűnésük félelmetes titok, majd a felnőttek beszédéből összerakott mozaik, ők is börtönben vannak, mint Mindszenty bíboros. Hát valóban ma is kérhet az Isten vértanúságot?! 

Képek és hangok a múltból:
 Apuka! Csináljon valamit, mert a kislánya másokkal együtt egy kapualjban megverte Évit. De Papa, az Évi tényleg besúgó, csak azért vertük meg! Papa, tényleg nincs neki édesapja? Mi az, hogy hadifogoly? Jó, akkor majd vigyázok rá!
 Apuka, csináljon valamit, mert a kislánya mások helyett is mindig szembeszáll a tanító-nénikkel.
 De Papa, tényleg igazságtalan volt a tanító néni, és az Évit büntette meg, akinek nincsen apukája! Te mondtad!
 Édesapa hangja: Kislányom, nagyon jó, ha idegeneket megvédsz, de Margit húgodat miért nem véded meg?
 De Papa, nem akarom, hogy azt mondhassák, hogy részrehajló vagyok! Papa, te tényleg azt gondolod, hogy ez szeretetlenség, s hogy inkább legyek igazságtalan, mint szeretetlen?! Hát, ha te mondod!
 Apuka, csináljon valamit a kislányával, ebből baj lesz! Ági a felügyelő előtt bejelentette, hogy apáca lesz! S Édesapa mint elnőtt beszél a felnőttel, és Ági nagyon büszke a titokra, hogy most vértanús idők járnak, és hallgatni kell. Mindent látni, mindent érteni, de nem beszélni.
 Krisztus Király plébánia, szentmise. Ezek a gyerekek nem tudják, hogy itt csendben kell lenni, nem szabad lökdösődni, s akkor van a Sugárzás! Nem szólhatok rájuk, de majd helyettük is jó leszek. Olyan jó az énekkel kikiabálni amit ott belül gondol az ember, de az a szemüveges néni a harmóniumnál mindig rám szól: Ne harsogj! Hamis! Téged úgy-e nem a hangom érdekel? Te úgy-e tudod?!
 Körmenet. Virágszórás a Szentség előtt, s ez karácsony is, mert ott belül azt kell énekelni: "Szentségházad jászolához állok őrnek én, hogy ne bántson senki téged már a földtekén! 

Képek és hangok a múltból:
 Mama, de ez a cica igazán árva és beteg, csak nem hagyhattam ott? Ez pedig biztos a testvére, nem akarhatod, hogy elszakadjanak egymástól?! Mama, nézd mit vettem a locsoló árából? A rossz fiúk a Dunába akarták fojtani, pedig milyen édes kis kutya, úgy-e megtarthatom?
 Mama, nézd ezt a beteg galambot találtam, hadd tegyem ide a melegre! Mama, a lótetűnek olyan csiklandós a mozgása és bársonyos a feje! Hol? Hát itt a tenyeremben! Mama, nézd, hoztam egy egészen szelíd mókust, biztosan beteg, és kérlek kösd be az ujjam, vérzik! Nézzétek fiuk, mit kaptam ajándékba, egy egész döglött egeret - a Pista hozta - de az enyém, én kaptam, adod vissza!!! Mama, úgy-e az úgy van, hogy a pillangók és angyalok között vannak a tündérek, és én tudok is beszélni velük, és a Margitot is megtanítom! 

 A kérdésre: Miért csak régen lehettek szentek? - lassan válasz érkezik - Kolbe atya élete, majd P. Pió-ról hírek. Édesapám orvos társának megtérése P. Pió hatására mély nyomot hagy, ettől kezdve "védem őt" a támadásoktól, -hogy nem is igazán stigmatizált, csak csaló, - majd a Siracuse-i könnyező Mária - jelentik a gyermeknek: Isten ma is közel van.
Képek és hangok a múltból: 

 Rónai Paula testvér a kerületi előljáró (1951-54-ig). A testvérek részben vérszerinti családjuknál, részben baráti, jóakaratú családoknál, mások pedig egyházközségekben helyezkednek el.
 A Szolidaritás-Szövetkezet a talajvesztett szerzeteseknek munkalehetőség. Albérletben való hányódás, félelemmel teli találkozások jellemzik ezt az időszakot. De még meg van Jankovich telep. A Piarista Rendház folyosója - a "viharkabátosok" találkozóhelye. Sík Sándor atyai oltalma elősegíti az illegalitás életformájának kialakulását.
 Paula majd Pálma testvér a Krisztus Király plébánia kántora, ott gyűlhetnek köréje fiatalabb "barátnői". Paula testvér megszervezi az illegalitás csoport-életét, kialakul az érintkezés "virág-nyelve", a találkozók rendszere, a tanítások továbbadásának módja.
 A hivatás útját választók cselédsorsot, albérletet, titoktartást vállalnak. Érvényre jut Mindszenty feltételezett kívánsága, a kommunista iskolarendszertől védeni kell a hivatásokat, a fiatalokat nem engedik tanulni, megbízható családoknál cselédnek küldik őket.
 Az egyháziak egy részének az a véleménye, hogy ilyen körülmények között nem szabad utánpótlást felvenni, - mert az veszélyes, - mert nem lehet képzést adni, csak barátkozni szabad és életben tartani a hivatás vágyát, amíg elmúlik a kommunizmus.
Képek és hangok a múltból: 

 1952-ben a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Ments meg minket, Uram! Mit féltek, kicsiny hitűek?!
 Bulányi, Juhász, Török piaristák pere, az ifjúsággal való foglalkozás miatt, - börtönbe kerül Gölniczi Alfonza testvér mint munkatársuk.
 A Jankovich-telepi lelkigyakorlatos ház működtetőjeként letartóztatják Jolsvai Hedvig testvért.
 De az élet élni akar, már ebben az évben elfogadja a Társaság Faggyas Ottilia jelentkezését, és elfogadja a soron következők fogadalmait is. Testvérek dolgoznak Pannonhalmán. Csobánkán.
 Dr. Szőke Pálma nyelvtanár a Patrona Hungariae-ban. Orosznyelvet is tanul és tanít, hátha szükség lesz rá később - a Fatimai ígéretek jegyében - egy orosz misszióban. 

Képek és hangok a múltból:
 Az egész Szentkirály utcai általános iskolából egyedül járok hittanra. Az osztályból egyedül én nem vagyok úttörő. "A IV/B Úttörő-csapat és a Sztrilich Ágnes álljon fel."
 Papa, te miért szólod meg a munkatársaidat, nem tudod, hogy az bűn? Sápadó mama, felcsattanó nagynéni, családi vihar. Édesapa nyugodt hangja: Tudod, Kislányom, ti nem ismeritek azt, akiről beszéltem, nem mondtam nevet, de akarom, hogy megismerjétek az életet. Ja, akkor az más! 

 1953-ban a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Ó, Nemzetek Királya, pogányok epedettje, szegletkő, melyben eggyé lesz a kettő, jöjj, szabadítsd meg az embert, kit a föld porából alkottál!
 Pétery József pp házi-őrizetben. Három testvér börtönben. Kihallgatási hullám. 

Képek és hangok a múltból:
 De én is vágtam annyi fát, mint a fiúk, Papa, ez nem igazság! És én miért nem dobálhatom a kést, mint a fiúk, mint te, Papa, ez nem igazság!
 Igen, lehet látni, amit az Atya mond, ott lesz a Csobánka-i Szűzanya bazilikája, a találkozások helye. A zarándoklat hazaérkezés - Máriához.
 Atya, miért kell reggelente tapsolni a Rákosi pajtás képe előtt, s ez nem bűn, ez nem bálványimádás? 

 1954-ben a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Ó, Bölcsesség, ki a Fölséges szájából származol és végtől végig érsz, s mindent elrendezel, erősen és mégis édesen, jöjj, vezess bennünket az okosság ösvényén.
 1954 Sztálin halálának éve, - Hruscsov és az u.n. peresztrojka következik. 

Képek és hangok a múltból:
 Édesapa hangja: Ákos, Ági, Margit, gyertek velem. Az Egyetemi templomba megyünk, Prohászka püspök templomába. Egyszer a Tanácsköztársaság idején segítettem rajta. Nem, most nincs meg a történelmi távlat, nem beszélhetek róla, de ha nagy bajban vagytok, gyertek ide és kérjétek. Ez a ti örökségetek. S most Vilma nagyon beteg, agyhártyagyulladás. A ti gyermekimátokat meghallgatja az Isten! Kérjétek, gyermekeim!
 Édesapával templomba - hétköznap - nincs is karácsony! Jaj, Istenem, hallgasd meg a Papát, gyógyítsd meg a Vilmát! 

 1954/55-től átkerültem a Horváth Mihály téri gyakorló iskolába a VII-VIII. osztályba, a szintkülönbséget nagyon megszenvedtem, dadogós lettem. 

Képek és hangok a múltból:
 Ide járt mindig a kitűnő Vilma. S állandóan hangzik: jó, jó, dem olyan jó, mint a Vili! Edit néni, engem Ágnesnek hívnak, engem ne a Vilmáért szeressenek!
 Új iskola, kicsúszott talaj, semmit sem tudok, semmit sem úgy tudok, ahogyan itt kell. Pedig én-én-én...
 Edit néni hangja: Ágneském, ha most le akarsz szokni a dadogásról, tanulj sok verset kívülről. S megnyílik a versek világa. Arany balladái és Vörösmarty, - s már nem is dadogok, s a matek is megy, és az sem baj, hogy a tanár úr nem hittel, hogy én egyedül csináltam meg a házi-feladatot, és ha a szemébe nézek, akkor meg tudom oldani a feladatot. Már értem. 

 Havonta a testvérek, unokatestvérek barátai összejönnek beszélgetni, táncolni, a tánc szüneteiben egy-egy "civil -pap" előadást tart. Duval atya dalait énekeltük. Volt, hogy Sík Sándor olvasta fel újabb verseit, tágította a látásmódunkat. 

Képek és hangok a múltból:
 Miért nézett rám Sík tanár úr, amikor mondta:
 Már elnémultak a katakombák,
 Üresek a Mamertini pincék -
Az ágnesek felállnak vallani...? 

 1955-ben a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Ó, Napkelet, örök fény ragyogása, igazság napja, jöjj és világosíts meg minket, akik a sötétségben ülünk és a halálnak árnyékában!


 A szociális testvérek lelki háttere Pannonhalma és a Piaristák, egy-egy bencés illetve piarista atya áldozatos segítsége. Sík Sándor mellett, dr. Előd István, Albert István, Legányi Norbert OSB, Gergely atya OSB.
 Palágyi Andrea testvér ,Jolsvai Hédi külső testvér, Gőbel Lenke, Gerstner Helga testvér, elöljáró börtönben, dr. Szőke Pálma állandó kihallgatáson.
 Grősz érsek és Sztrilich Károly kiszabadul. 

Képek és hangok a múltból:
 ... és tudod, Margit, a Mariéknál kristálytányérból, ezüstkéssel igazi őszibarackot ettünk. Meglestem, mit kell vele csinálni, s aztán matekoztunk.
 Képek és hangok a múltból:
 Csatakos fáradtság, havas ragyogás, és a Huba megengedte hogy fogjam a sílécét, és rám nézett, amikor leszállt. 

Képek és hangok a múltból:
 Hová lett Andrea és Lenke néni? Miért olyan hallgatagok a felnőttek? Nem, most nem szabad kérdezni. Hátha ez a néni az Andrea - a haja olyan-, nem, ez mégsem az, de hová lettek, miért tűntek el? Pedig körülöttük is ott volt az a sugárzás, mint a templomban. 

 1956-ban a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Ó, Szövetség Istene, ki Mózesnek a csipkebokorban megjelentél és neki törvényt adtál, jöjj, válts meg minket, nyújtsd felénk kezed!
 Pünkösdkor a testvérek a Fő utcai börtön előtt fel-alá sétálva teszik le a fogadalmukat.
 Október 28. XII. Piusz pápa körlevelet ad ki a magyarországi eseményekkel kapcsolatban. Mindszenty bíboros kiszabadul, majd az amerikai követségre menekül. 

 1956 október 23-án a forradalom első halottja a Rádióval szemben lakó Bakonyi Mária, Orsolya testvér. Utólag a Zsolozsmáskönyvében Sára testvér felajánlásához hasonló életfelajánlást találtak a testvérek.
 A forradalom leverése arra indítja az előjárókat, hogy a jelentkezőket, jelölteket, felszólítsák, hivatásuk érdekében disszidáljanak az USA-ban élő testvérekhez. Az év végéig aránylag könnyen át lehet menni még a zöldhatáron. Az itthon-maradókat Helga testvér kezdi a jövő felé irányítani. Otthont kell teremteni, nem lehet csak albérletben hányódni. Nem elég cselédkedni, tanulni kell, szakmát tanulni. A fiatal testvérek, mint egészségügyi szakdolgozók, könyvelők, gyermekgondozók, védőnők, ápolónők dolgoztak. Első egyházi továbbképzési lehetőség a nyári kántorképző iskola, ez is több testvérnek kenyeret ad, és a küldetés megélésének lehetőségét. Egyben hittani továbbképzés és találkozási lehetőség. 

 l956-az októberi forradalmát "az élet centrumában" éltem végig, ott voltam a Bem-szobornál és a lelkes tüntető tömegben és akkor is, amikor az első lövések elhangzottak. A forradalom nagyszerűsége, az eszméért, szabadságért életüket áldozó fiatalok, a Nyugat ígérgetése, cserbenhagyása, és a szovjet tankok igazságot és emberéletet eltiprása relatívizálta az élet értékességét, belém véste az élet kiszolgáltatottságát. Unokanővéremet Máriát, kenyérért való sorban állás közben lelőtték. Édesapám a háború tapasztalatai alapján óvóhelyet létesített, vöröskeresztes állomást, és a család együtt imádkozta az óvóhelyen a rózsafüzért. A házban egyik emeleten forradalmárok, másik emeleten fegyveres ávósok.
 November 4. Hajnali ágyúszó, szabadság helyett óvóhely. A Gellérthegyről aknázzák a várost, a klinikákat. A Kossuth Rádió fegyverletételre szólít, a Szabad-Európa kitartásra. A Nyugat eladott minket. 

Képek és hangok a múltból:
 Nem iszunk pohárból, csak tiszta forrásból! - Bartók szavalóestre készülünk. De közben Edit néni a Szózatot kérdezi ki tőlem és Esztitől. De miért csak a térképszobában, miért nem az osztályban?
 Torokszorongató tömeg, talpra magyar! Nem hallod?! De a fiúk nincsenek idehaza, és a Rádiónál lőnek, és a Múzeumnál könnygáz füst facsarja az orrunk. SOS- SOS- SOS-
Angyalainak parancsolt felőlem - megyek kenyérért az Ákos mackójában. Papa nem engedi ki az utcára a fiúkat. Ez hát az élet? Csak ennyi? - férfi volt ez vagy nő? - lehúzni a fejet - lőnek!
 Édesapa hangja: Akarom, hogy mindent a saját szemetekkel lássatok, ez történelem. Később mindent lehazudnak majd!
 Gyertek, hozzuk helyre az óvóhelyet. Ági te a kicsikre vigyázz! Ez vöröskeresztes állomás, de nem biztos, hogy tiszteletben tartják. Fent bácsi tud oroszul, hiszen hadifogoly volt, ha jönnek, csak ő beszélhet!
 Ákos mackójában megyek kenyérért. Halottak és tankok között. 

 1957-ben a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Ó, Jessze gyökere, ki jelnek állasz a népek fölött, ki előtt elnémulnak a királyok és térdet hajtanak a nemzetek, jöjj, szabadíts meg, ne késsél tovább!
 Forradalmi Munkás Paraszt Kormány. Megtorlás. A Forradalom történetének meghamisítása. Letartóztatások és romok. A börtönből szabadultak újra-bebörtönzése. Mindszenty bíboros az Amerikai követségen. Megalakul az Opus Pacis katolikus békemozgalom. A Vatikán kiközösítés terhe mellett tiltja, hogy papok politikai szerepet vállaljanak.
 Badalik Bertalan veszprémi püspököt internálják.
 A forradalom leverésének átélése, a harcok, halottak látása, az élet veszélyeztetettsége felélesztette szunnyadó hivatásomat. Ez is késztetett, hogy kiharcoljam otthon, hogy a Patrona Hungariae-ba mehessek gimnáziumba. Édesapám féltett bennünket, hogy az egyházi iskolában kapott negatív tapasztalatok megtámadhatják a hitünket. Volt rá példa. 

Képek és hangok a múltból:
 Édesapa hangja: Ági, ha a Patroná-ba mész, nem lehetsz tanító-néni, amit gyerekkorod óta szeretnél.
 Nem baj, Papa, nekem megéri! 

 1957-61-ig jártam a Patrona Hungariae katolikus leánygimnáziumba. Ez számomra a napi szentmisehallgatás lehetőségét jelentette, naponta a nővérek miséjére jártam, hogy az osztálytársaim ne tudják meg, (Zsinat előtt nem volt délutáni szentmise a templomokban). . Itt kaptam először lelki-vezetős segítséget, és itt kezdtünk el kortársak, osztálytársak vasárnap a mise után, a pad tetején vitatkozni, mi van azokkal a lányokkal, fiúkkal, akik nem ismerik Istent, akik nem jutnak el a templomba, kezdtük együtt felfedezni a másokért való utat, a Krisztus-követés útjára vágyakozni. Erről csak egymással tudtunk beszélgetni, a papok nem álltak szóba velünk. Ebben az időben úsztam, teniszeztem és kosárlabdáztam versenyszerűen. Lassan ismertem fel, hogy az iskolanővérek küldetése nekem szűk. 

Képek és hangok a múltból:
 A Patroná-ban tényleg lehet naponta misére menni, akkor áldozni is lehet, csak úgy érdemes. Akkor majd hetente gyónok, de csak ha találok olyan papot, akiért nem rajongok.
 Hűvös kapualj, csönd. Ember-nagyságú Töviskoronás - hazaérkeztem, itt minden és mindenki az Istené.
 Lányok, ti tanítsatok engem táncolni, én tanítalak majd benneteket ministrálni! Lányok építsünk hóembert! Lányok hógolyózzuk meg a nővéreket! Lányok irány a kápolna, doga lesz matekből!
 Mama, én apáca szeretnék lenni, de nem bezárva, hanem az emberek között, de meg ne mondd a Papának! 

1958 a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Ó, Dávid kulcsa, Izrael házának országló pálcája, jöjj, hozd ki a börtönből a megkötözöttet!


 Jolsvai Hédi külsőtestvér kiszabadul, de rendőri felügyelet alatt áll.
 A Szentszék kiközösít három pap képviselőt: Beresztóczy Miklóst, Horváth Richárdot és Máté Jánost. 

 1958. XII. Piusz pápa halála. XXIII. János megválasztása. Csüggedés az "átmeneti pápa miatt!" 

Képek és hangok a múltból:
 Ezt már nem is Margaréta nővér írta nekem, ezt Te küldted:
 "Egészen elégő áldozatokra van szükségem. Gyengeségedre építek, mert erőre nincs szükségem!"
 "Szeretni csak égőn egészen - úgy érdemes!"
 Én jobban az Úristené vagyok, mint az emberek általában, mert én csak az Övé vagyok! 

 1959-ben a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Ó, velünk lakó Isten, királyunk és törvényhozónk, nemzetek várakozása és üdvözítője, jöjj, szabadíts meg, Urunk, Istenünk! 

Képek és hangok a múltból:
 Osztálykirándulás: Győr, székesegyház, az altemplomban egy felravatalozott apáca. Lányok rémülten el. Ágnest lenyűgözi az apáca időtlensége, a halál szépsége.
 Zircz, altemplom, ravatalon egy apáca, lányok el. Ágnest megérinti az örökkévalóság sugárzása.
 Az osztály véleménye: Ágnes, te nem vagy normális!
 Álarcosbál. Lenn szól a zene, itt homály és örökmécs. Látod, a mama ideadta a bársonycipőjét, és megfestett bugyogónak egy lepedőt, pedig nincsen sok. Úgy-e tetszem Neked, nézd, én most tetszem magamnak! Jaj, ki nyitott be, melyik névőr? Látott? Nem baj, hiszen Te nézel engem!
 Kosztolányi atya hangja: Miért bőg, Ági? Atya, a Papa nagyon beteg, harmadszor van tüdő gyulladása ebben az évben, talán meg is fog halni.
 Na, ne bőgjön, menjen a kápolnába és kérjen csodát!
 Atya, a Papa már jól van, mire hazamentem jobban volt! 

Képek és hangok a múltból:
 Nagyböjt, nagy kereszt az oltár fölött. Margaréta nővér hangja: Szent Bonaventúrának a kereszt volt a könyvtára. Neked mit jelent?
 Még nem tudom!
 Mama, én is apáca leszek, de meg ne mondd a Papának! Úgy-e nem mondod meg?
 De a lakásszentelőn Sík tanár úr a többiekkel kezet fog, nekem meg nyaklevest ad! Hát elárulta a mama! 

 1960-ban a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Ó, Bölcsesség, ó nemzetek Királya, ó Napkelet, ó Szövetség Istene, ó Jessze Gyökere, ó Dávid Kulcsa, ó velünk lakó Isten, jöjj, szabadíts meg, urunk, Istenünk!
 Nyolc budapesti lelkipásztor, letartóztatása "ifjúsági szervezkedés" miatt. 

 1960 nyarán összeismerkedtem a Mária Légióval, de a vezetőit pár hónappal később letartóztatták. Isten becsukott egy ajtót.
 Lelki útkeresésem természetszerűleg elvitt a Szociális Misszió Társulatba, hiszen édesanyám nővére missziós nővér és sógornője, a missziós nővérek főnöknőjének, Mócsy Gabriellának testvére. Ott azt a választ kaptam, hogy ők engedelmeskednek az Úristennek, és ha az Úristen megengedte a szerzetek feloszlatását, akkor az az akarata, hogy ők ne vegyenek fel fiatalt. Nagyon felháborított ez a szemlélet - az el-nem-fogadottság érzését adta. 

Képek és hangok a múltból:
 Balaton . nyár, fűzfák és égig-érő fűszálak. S a fű felett nagyobb darab az ég, s jobban lehajlik, jó a fűszálnak!
 Nyár és hordoz a víz és a felhő - ilyen volt a sivatagban vándorlók felett?
 Nyár és alkony és tűzkorong, lyuk a Végtelenre, a végtelenbe!
 Nyár és hullámverés, az örökkévalóság lélegzése,
 Nyár és csend - egyedül főzhetek a mama helyett!
 Nyár és templomtakarítás - ministrálás - Nagy-Boldogasszony a vizek felett.
 Mit adhatok az Úrnak viszonzásul mindazért, amit kaptam tőle?
 Nyár és Édesapa hangja:
 Kislányom, Isten a jókedvű adakozót szereti! Kislányom, egy szomorú szent, szomorú egy szent!
 Kislányom, aki szembe áll a Nappal, annak az árnyék a háta mögé esik!
 Kislányom, én minden este úgy fekszem le, hogy lezárom az életemet! Ha én már hazamentem, vigyázzatok a mamácskára, neki nagyon nehéz lesz!
 S tudod, Kislányom,
 Ha mindhiába, akkor is, ha minden álom, akkor is, ha minden meghal, akkor is,
 A szép, akkor is szép marad, a tiszta tiszta, rút a rút, az igazság igazság akkor is,
 Ha meg nem látja senki szem. A szeretet alkot és teremt, a tett különb a tunyaságnál, és hol a tépett lobogómnál tiszteletesebb szenvedő!
Mert akit egyszer meglehelt a Lélek,
 Annak mindegy-lom élet vagy halál -
Az áll és él és énekel és alkot -
Isten őtet úgy segélje - Amen. (S.S) 

 November 7-n Egy iskolatársam, aki titokban jelentkező volt a Társaságban ( később a Magyar Narancsba adott interjúja szerint a BM megbízottja) vitt ki Csobánkára, hogy bemutasson, - megmutasson az ott dolgozó két fiatal leánynak, Ádám Julcsi és Kenesei Irén szociális testvéreknek . Csak éreztem, hogy jelentőségteljes ez a találkozás, de nem tudtam, hogy miért, ki ez a két leány. Különösen Irén mély barna szemének tekintete maradt meg bennem. Ekkor kezdődött Zsigmond atyával az életreszóló kapcsolat. Lelki otthont - atyát kaptam éppen ezen a napon, mely egyben Édesapám halála napja volt. Orvoshalál- szívinfarktus. Amikor reggel elindultunk kirándulni, még egészségesen hagytuk otthon.
 Édesapám halála, a nagy fájdalom mellett iránymutató is volt. Ő most már bizonyosan tudja, mit szeretnék és segíteni fog. Életre szóló tanítás volt, hogy Sík Sándor édesanyámnak a halál napján "penitenciául" a 'Te Deum' elmondását adta fel. Ettől kezdve szokásom lett krízisek idején a 'Te Deum'-ot imádkozni. 

 l960 decemberében megkerestem dr. Szőke Pálmát, aki az iskolában a másik osztályt tanította, a kéréssel: "hogyan lehetek egészen az Úristené, milyen közösségben" - és ő a Társaság nevében elfogadta a jelentkezésemet, mert éppen betöltöttem a 18.-életévemet.
 A feltétel szigorú titoktartás mindenki előtt. Az a lány, aki Pálma testvérhez irányított, nem csak, hogy elment a Társaságból, hanem a BM beépítettje lett, és később kiugrasztott egy katolikus papot és hozzáment feleségül, számomra mégis a kegyelem lépcsője volt. 

Képek és hangok a múltból:
 Patrona Hungariae. Ölelő várakozás, résre nyílnak az ajtók, vágyódik ide a szív. Itt nőttem fel. Mégis érthetetlen tilalom, Isten vagy ember- félelem, ki mondja meg?
 És a kápolnában, és a lépcsőn mindig ugyanaz a zárt szempár, annak a szociális testvérnek keskeny arca, aki az oroszt is helyettesíti, s olyankor mindig bezúgok. S mégis beszélnem kell vele? Miért? Nem tudom!
 Ágnes ez már nevetséges, kerülgeted, mint macska a forró kását, nem szégyelled magad? Még üres kézzel lépsz a jászol elé, pedig magadat akartad vinni!
 S most itt ülünk, csillog a szemüvege, igen ő az, aki annyiszor rám szólt a harmónium mögül: Ne harsogj, hamis! Nem segít, csak vár, s végül: Hát mit is akarsz tulajdonképpen?
 Nem tudom, csak azt, hogy egészen az Úristené akarok lenni, a helyet keresem, ahol az övé lehetek.
 Hát Akkor ezt az első kicsi igenedet viheted a kicsi Jézushoz, és az Ő karácsonyi ajándéka pedig számodra az a lelki család, ahová téged hazavezet.
 Hát tudta? Te tudtad...! 

 1961-ben a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Segíts, Uram, hogy ajándék legyek Családom (a Társaság) számára.
 Február -Lénárdt féle "összeesküvés"-ben éjszakai letartóztatások Budapesten. Csapody Etele bácsit és legkisebb fiát, Miklóst letartóztatják hitoktatásért.
 Június: Havass Géza és tizenegy társának letartóztatása, elitélése.
 A testvérek a lelkinapokat, lelkigyakorlatokat túraként szervezik idehaza és külföldön, Erősödik a kapcsolat a felvidéki testvérekkel. Ebben az időben Helga tv megbízott a magyar elöljáró és a felvidék vikáriája. Helgat testvér kezdi keresni az utat, már nem csak a túléléshez, hiszen ki tudja meddig tart a "török uralom százötven éve", hanem a küldetéshez. Ehhez otthonteremtés kell, ehhez tanulni kell. Egyetem végzésére biztatja, engedi a fiatalokat, érettségízésre azokat, akiket korábban ettől féltettek. 

 Megint tüzeljük a felgyűlt, bajt hozó papírokat. Egymás fiókjait nézzük át. Másokra sem hozhatunk bajt őrizgetett fényképekkel. Egyáltalán minek is fényképezni.
 Pálma testvérhez német tanulás ürügyén jártam, németül tanultam a Szent Benedek Reguláját és olvastam modern vallási irodalmat. Mindent a "Kuckóban" kellett memorizálni, semmit sem volt szabad írni, vagy hazavinni.
 Helga testvér fészekrakó, otthonteremtő tervei valósulni kezdenek először a Balatonnál, majd a Mátrában. - A TSzCs-ben szerzett forintjaimat adom be, a közös otthonba , közös fészek örömére. 

Képek és hangok a múltból:
 Felvételi a Kertészeti Egyetemen. "Nem fél, hogy össze fog törni, ha tanulmányai során felismeri, hogy becsapták magát, akik hitre nevelték?
 Köszönöm, hogy féltenek, de ha Mendel és Ányos nem veszítette el a hitét, talán én sem fogom.
 S aztán kegyetlen papír: Nem felel meg, s a személyes jó-tanács: Ne legyen nagyszájú!
 S ha Sík tanár úr Te Deumot mondatott mamácskával édesapa halálakor, akkor most nekem is Te Deumot kell mondanom? Akkor: Te Deum laudámus!
 Kitűnő érettségivel a munkaközvetítőnél, csak az építőiparban van hely. Hát ennyit ér csak az érettségi? Mire jó az egész? Papa, te biztosan segítenél! Kilincselés protekció után. Végül Sasad TSZCS, havi 300 forintért. Örüljön a pesti orvos-lány, hogy itt dolgozhat, majd mi megmutatjuk neki, s megy a kétértelmű tréfa. De a Patronás üvegházi jövevény még csak nem is érti, így nem érdekes, s jön a durvább, az egyértelmű, a csipkelődös, amit már nem lehet tűrni. S a pesti lány kifakad, s a brigádvezető sürgősen új munkabeosztást ír ki, a pesti lány önálló munkát kap, és tanulgatja megpihentetni szemét és szívét az emberi mocsok keserűségétől az ötezer négyzetméteres üvegház jégvirágain, a szegfű és krizantém bontakozó szépségén. Az óráját minden reggel leteszi, hogy ne legyen olyan hosszú a nap, s lassan meglátja az emberibb vonásokat a prédára leső álarcok mögött.
 Spartacus, kosárlabda. NBI utánpótlás. Ha faltolod a centert, megnyertük a meccset! Érted?!
 Nem, nem értem. Lefaltolni? Igen, hát játék közben néha faltolok, de tudatosan legázolni valakit? Nem, ezt nem mondhatja komolyan az edző!
Jó játszani, jól megy. S még faltom sincs, s mégsem tud kosárra menni a center. Távol a labda, föl a vonalra! Hatos! Mi van veled, miért állsz, béna vagy! Síp! Gyere le a pályáról! Alig mozog a kéz, a láb - mert ha most megmozdul üt.
 Istenem, milyen indulat van bennem! Istenem, nem ismerem a magam feneketlen örvényeit, majdnem visszaütöttem! Istenem, ments meg ettől a gyűlölettől, ami feltört belőlem!
 S a Hatos nem hallja az edző kiabálását, gépiesen veti le a dresszt, már tudja, nem játszik többé, ez már nem játék. 

 1961 nyarán Ákos bátyámmal három hetet sátoroztunk, túráztunk a Tátrában, és ez után ismertem meg Kassa és a felvidék szépségét, s ismeretlen ismerősként az ottani szociális testvéreket. A közös eszmék hordozói felismerték egymást a Kassai Dómban!
 Családom sejtette, a döntésemet, de óvatosságból nem kérdeztek, minden lelkinapra, lelkigyakorlatra úgy mentem el, hogy még a címemet sem hagytam meg. Pálma testvérrel németóra ürügyén találkoztam, két évig egyedül vele. Az otthon és közösség-élményt nem az emberi közösség, hanem a szentek közössége jelentette, a közös elvek, eszmék, a közös hivatás-küldetés ajándéka.
 Kitűnő érettségim ellenére, családi hátterem és a Patrona miatt nem vettek fel sem egyetemre, sem főiskolára, így egy évet termelőszövetkezetben dolgoztam. Az órabéres fiatal lányokat vittem múzeumban és a középkori képek ürügyén tanítottam hittanra, - majd egy másik évet hetes-bölcsődében. Ez szembesített a dolgozó anyák mellett felnövő gyerekek sorsával. Csak az éppen induló Diétás-nővér Képzőbe sikerült bejutnom, ez érettségi után három év volt. 

Képek és hangok a múltból:
 Bölcsőde, nagycsoport! Péterke harap. Péterke ez fáj! Péterke nem szabad! Már tehetetlen a "gondozó-néni". Péterke harap ebédnél, fektetésnél, öltözködésnél, játék közben. Péterke, ha harapsz, nem foglak szeretni!
 Körjáték. Ági néni gyerek a gyerekek között, együtt kacagnak, de Péterke mellől felsír egy hang: Jaj, ez fáj!
 Ági néni Péterkére tekint - még nem is szól - a gyerek szétszakítja a kört, átrohan a termen, csimpaszkodik a fehér köpenybe! De Te szeress engem!
 Uram, hadd legyek, mint ez a gyermek, hadd szaladjak, bújjak, Előled-Hozzád! 

1962-ben a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Segíts, Uram, hogy ajándék lehessek Családom számára.
 II. Vatikáni Zsinat első ülésszaka: három püspök vesz részt rajta. 

 Csobánkán Tarzicia testvér rendszeres segítője lettem, s hetente jártam Dórihoz, aki születésétől kezdve sérült volt testben, de nem lélekben és a szenvedés elfogadásában példaképem lett. Pálma testvérrel Peitl Róza Katalin testvérnél találkoztunk, hetente hozzá jártam fel szenet felhordani, és hallgatni a Szociális Testvérek Társaságának történetét. hiszen ő volt Margit tv beteg húgának ápolója, és a Remetei Házban az üldözöttek menekítője. Az ő jegyürüjében láttam először a fogadalmi mottóját: Uram, te tudod, hogy szeretlek téged.
 Igen nagy engedmény volt, hogy a Báthori u.10-s kápolnás házban meglátogathattam Márta testvért, nem sokkal halála előtt. Ő volt, aki fiatal jelöltként hasi TBC-ből Lourdes-ban csodálatosan meggyógyult. Rám hagyta a Zsolozsmáskönyvét. 

Képek és hangok a múltból:
 Jutka, Emőke, hív az Isten, gyertek! Ma is lehet! Ne féljetek! Inkább kell engedelmeskedni istennek, mint az embereknek! Hív az Isten és tiszta fehér a hó, gyertek, érintetlen a Szalajka völgy! És utat mutatnak a fenyők:
 "Föl-föl-föl-fölfelé,
 És egyre több karcsúl elő,
Ikertemplom, testvérfenyő,
Templomi zölddel fonjuk át,
 Pogány hegyormok homlokát,
 Föl, föl, föl, fölfelé! (Sik S). 

 1963-ban a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Mindenben dicsőíttessék az Isten!
 VI. Pál pápa üzenetet küld a magyar papsághoz és hívekhez.
 Szeptember 28-n elhunyt Sík Sándor, a Társaság és szüleim barátja. Sík Endre külügyminiszter testvére. Sík Sándor és Endre keresztény és marxista testvérpár. Két ellenséges világot összekötő el nem szakított testvéri szeretet.
 Pálma testvér ismételt kihallgatásai miatt Balassa Évához osztanak be. A kommunista sejtmunkás, Ságváry Endre barátja, börtön és progromok túlélője, felnőttkori megtérő, sokat megélt sokakat megértő ember, akiről sugárzik az értelem és tudás fénye. Lehet értelmesen kereszténynek lenni.
 A Zsinat éveinek öröme, a Társaság lelkiségének, küldetésének prófétai jellege. Térdünkön írjuk a Vatikáni Rádióban és a Szabad Európa Rádióban beolvasott zsinati dokumentumokat, ezeket elmélkedjük át. Rólunk szól - nekünk írták, értjük, éljük! A liturgikus reform lelkesedésében kezdtük vasárnapról vasárnapra énekelni az Egyetemi Templomban a magyar nyelvű zsolozsmát, indítottuk el a liturgikus plakát, képmeditációs plakátok gyártását. 

Képek és hangok a múltból:
 Úgy-e ez nem hűtlenség, ez csak áldozat! Úgy-e van hivatásom? Úgy-e Te magadénak akarsz?
 Én többet papnak nem fogom mondani az utamat, hiszen a hivatás nem bűn, nem kell meggyónni. Már megint azt mondta az a Te papod, hogy Isten csak olyasmire hív, amire lehetőséget ad. Legyek jó katolikus családanya, - amikor úgyis olyan nehéz! Már megint láttam az NN-t és féltem, hogy észrevesz! Uram, csak Te őrizz engem, mert én Benned bízom! Te nem azt mondtad Máriának, hogy a könnyebbik részt választotta!
 Képek és hangok a múltból:
 Hármasban a Mátrával. Hó-olvadásos bükkös, kékek az árnyak, és sóvárgóan kék az ég, a törékeny nyírfa fehérsége belesimul a kékségbe. Nagypénteki napfény - Krisztussal elrejtve Istenben - mint a lombot ígérő ágak a kékségbe, mint az életerő a tavaszi föld sóvárgásába! 

 1964-ben a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Örüljetek az Úrban mindig, ismét mondom, örüljetek.
 Megállapodás jött létre a Magyar Népköztársaság és a magyar egyház között.
 December 8-án letartóztatnak nyolc jezsuita atyát és hét ifjúsági lelkpásztort szervezkedés vádjával. (Rózsa atyát liliomtiprással vádolták meg, nemzetközi botrány, Ruppert atya)
 Balassa Évához jártam hetente társulati anyagot tanulni. Balassa Éva látásmódja, lelkisége a közéletiség felé fordította a figyelmünket. Tanított érteni a híreket, látni az események mögöttit. Megfigyelni, mi az ami a kommunizmusban eltorzulva, de mégis a jó. Ekkor családokhoz jártam hitoktatni. Nagy volt a kockázat és nagyon kicsi a hatékonyság, a gyerekeket nem érdekelte, a szülők pedig megnyugtatták a lelkiismeretüket, hogy ők mindent megtettek.
 A kihallgatások ajándéka lett, hogy még nem voltam fogadalmas, de Pálma testvér rám bízta nálam idősebb testvérek (Terka, Sch Mari, A, Éva) számára nyolc napos lelkigyakorlat tartását. Mátraszentimrére készültünk, amikor őt váratlanul újra kihallgatták, így nem jött velünk. Ettől kezdve rendszeressé vált, hogy lelkinapot és lelkigyakorlatokat vezettem minden évben.
 Erdélyi sátoros körútra mehettünk, Scholz Klára néni - hivatásos kültag, édesanyám barátnője szervezte meg - Vilma nővéremmel, egy fiatal testvérrel, három hetet a Keleti Kárpátokban vándoroltunk. Erdély falvai, tájai és magyarsága lenyűgözött. 

Képek és hangok a múltból:
 Atya! Én szeretek foglalkozni az emberekkel, szeretek hatni rájuk, szeretem, ha hallgatnak rám! Akkor erről biztosan le kell mondani, akkor nekem nem szabad emberekkel foglalkoznom!
 Ágnes, viselje el, hogy nem egészen tiszták a motívumai, s emiatt ne hagyja abba! Ha Isten elfogadja a mi nem egészen tökéletes motívumainkat, fogadja el csak maga is, csak állandóan kérje az Urat, hogy tisztogassa szívét és szándékát!
 l965-ben a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.
 Életbe lép a Zsinat utáni liturgikus reform.
 Magyar nyelvű zsolozsmát énekelünk vasárnaponként az egyetemi templomban,Szendrei Janka gregórián kórusával. Sok hivatás indul el innét, Nonnbergre, Franciaországba és az illegalitásba. Az Egyetemi templomi vesperások az illegális elkötelezett csoportok találkozó helyei. A fiatal férfiak Uhlman Péter köré ültek, - ma ő a premontrei perjel Gödöllőn.
 A Rókus templom gregórián kórusának próbái liturgika órák, lelkiség történet.
 Majd bevezetjük szombat esténként a Krisztus Király kápolnába is a vesperást. Az Úr fülhallása jó, nem baj, ha nem tökéletes az énekünk.
 Pálma testvér, hogy jobban menjen a német, levelezőtársat szerez nekem. Így kerültem kapcsolatba és barátságba a keletnémet "Ancilla Domini" Insitutum Secularae- val és Ingrid Rotter-rel (aki ma általános előjárójuk) náluk találkoztam a Zsinat utáni Egyházzal, tanultam meg, hogy az Istennek szentelt élet fontos az Egyház számára, és kerültem életemben először kapcsolatba püspökkel, Gerhard Schafrannal, aki megjárta mint káplán Szibériát, és akinek fontos volt hogy meghallgasson és bátorítson. Részt vehettem a káptalanjukon és atyai jó barátot és lelki tanácsadót kaptam P. Putzik személyében, Kétévente kimentem hozzájuk, velük vettem részt életem első jezsuita szellemű lelkigyakorlatán is. s részt vehettem a fogadalomtételeiken, s így felragyogott a konszekrált szüzesség értéke.
 Képek és hangok a múltból:
 NDK. Pater Putzik, Az Ancilla Domini Secular .Institut. egyik alapítója, a papi szeminárium spirituálisa, "a Spiri". A nagy emberek alázata ez az elfogadó türelem! Most nem szégyellem, hogy nem tudok jól németül, - mégis ért, érti a könnyeket, érti, hogy most tűnik el a félelem, hátha nem Te hívsz, hátha csak én magam gondolom!
 Imádkozva áll a lemenő Nap fényében. - nem láttam még papot így imádkozni! S áldásra emeli a kezét. Szinte magától hajlik meg a térd - igen, ezt a kezet szívesen megcsókolnám! 

 Berlin, zárt templomajtó, de belül fényben úszik, és fehér ruhában lépnek a Püspök elé a fogadalom-tevők, és kapják meg az Egyháztól a küldetést!!!!
 Halljad leány, nézz és reám figyelj, atyádat és házad népét felejtsed el, kívánja a Király szépségedet...
 Hát mégis igaz! Mégis fontos Egyházadnak az, aki érzi hívásodat! Elfogad a Te Egyházad minket! Van pap, van püspök, akinek érték a Neked őrzött élet?
 Ingrid, behúztál a csőbe, nem erről volt szó, amikor nyílott az ajtó, s még figyelmeztettél, hogy ne csókoljak kezet a püspöknek. Nem sejtettem, hogy egyedül hagysz, ezzel a német-nem-tudással! Mit fog szólni Pálma néni!
 De hiszen ő nem német, hanem püspök! Hát tényleg fontos neki, hogy valahol Magyarországon mivel küszködik pár fiatal? Tényleg a Te aggódó szereteteddel fordul felém. Bár morzézik cipőm sarka az izgalomtól, mégis szemébe nézve mondom ki a magam és korosztályom megkísértettségét: céltalanság -értelmetlenség -magány!
 Mondd, Te voltál, aki elöljárónak és felelősnek neveztél?
 Jó Pásztor! Láttam a püspököt! Láttalak Téged! 

 1965-ben Helga testvér egy adódó lehetőséggel ki akart küldeni Rómába, hogy elkezdődjön valahogyan a Róma-i alapítás. Kemény és szabadító tapasztalat volt mindentől elszakadni lélekben, de az utolsó pillanatban megszűnt a lehetőség és itthon maradtam.
 Az Uzsoki úti kórházban lettem diétanővér. Nagyon szerettem a kórházi munkát, a betegek mellett, főként a haldoklókkal voltak megrendítően szép élményeim, bár papot vinni kevés kivétellel nem tudtam. Ebben az időszakban lett nagy ajándék ápolónőként dolgozó szociális testvérek példája, hát így is lehet? Lehet tisztelettel bánni a beteggel, a haldoklókkal, sőt harcolni azért, hogy a holttestekkel tisztelettel bánjanak? Lehet határozottsággal és szeretettel elutasítani a paraszolvenciát?
 Később élelmezésvezető helyettes lettem, majd a főnököm halálával élelmezésvezető.A diétás-nővérséget nem igazán éreztem hatékonynak, mint élelmezésvezető talán lehet az élelmezés színvonalát mindenki számára emelni, nem csak a keveseknek adni valami pluszt. De hát ez a szociális gondolkodás. - ezért küldött Paula testvér a Diétás-nővér Képzőbe. Mégis Pálma testvér adta meg ezeknek az éveknek az igazi értelmét: "A legszociálisabb tett a Lumen Christi terjesztése!" Ha másként nem, azzal, hogy a szívemben vittem a betegek közé az Eukarisztikus Jézust. 

Képek és hangok a múltból:
 Uzsoki úti kórház. Diétás-nővér vagy szobalány? Nem, nem ezt tanultuk! Hát nincs rám szükség? Nem változik semmi, mindenki csak legyint! De Te velem vagy, bennem vagy, akkor jelen vagy! Légy jelen a betegek, a haldoklók között, a trágár konyhások között is.
 Munkaértekezlet: A diétás-nővér ne legyen olyan maximalista! Mit keres a diétás-nővér a haldoklók ágyánál, túl rátarti a diétás-nővér, nem érti a tréfőt.
 Képek és hangok a múltból:
 "Egy tudományt ismerjek, egyet, azt ami szükséges, igazságát, Istennek!"
 Nem baj, hogy újra elutasítottak az orvosiról. Ha azt a fél pontot nem tévesztem, s akkor írják, hogy idealista világnézete miatt, akkor talán, de így nem tettem meg mindent, elégetem ezt a papírt, nem mártírkodunk, nem áll jól.
 Műtő. Milyen izgalmas az ember benseje - négy és fél órája tart már a műtét - feszült figyelem, vér, pattogó szavak. Négy és fél órája jár át a feszült izgalom, kíváncsiság, négy és fél órája, hogy eszembe sem jutott, hogy itt előttem egy élő, örök életre született ember fekszik, - igazad van! Nem vagyok orvosnak való. 

 1966-ban Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Keressétek először az Isten Országát és az Ő igazságát és a többi mind hozzáadatik nektek. 

 l966-ban tehettem le az első fogadalmat, magaménak ismertem a Társaság küldetését: a Megszentelő Szeretet küldetésében a lelkekért. - az élet centrumában. Olaffson Placid OSB atyánál a Mikszáth téri Piarista kápolnában tehettem fogadalmat, gyóntatószékben Dalolt bennünk a Krisztus-jegyesi hivatás öröme. Emiatt mertem meghívni barátnőimet erre az életre. S emiatt bízta rám Pálma testvér egy kihallgatás alkalmával: "Ha engem elvisznek, folytasd, Ágnes." Őt nem vitték el, de szétdúlódott Mátraszentimre. Házkutatás, kihallgatás éppen Pünkösd előtt. Kitiltották az ott lakó testvéreket. 

Képek és hangok a múltból:
 Pálma testvért kihallgatták, nekem ott a helyem mellette, amíg felmegyek hozzá, itt hagyom a zsolozsmáskönyvet a padban. Tettszen Neked megoltalmazni minket!
 Búcsúzóul kihúzott kép: Emberhalásszá teszlek téged! - Akkor talán maga Isten akarja! Ha velem valami történi, Ágnes, folytasd!
 Uram, Te mindent tudsz, Te tudod, hogy szeretlek Téged! Hogyan lehet ennyire élő ez a súlyos bronzfeszület. Magamra öltöm- ölelem Őt a kereszt jelével!
 "Neked adom, gyarló szívem szeretetét, Neked szentelem testem-lelkem munkaerejét, hogy életemmel és halálommal bizonyságot tehessek Rólad!"
 A gyóntatószék melletti kis oltárnál délután háromkor, a dadogó szavakkal egy időben hangzik a konszekráló IGE, történik az Eucharisztia, hogy én is sokak étele és itala lehessek, mint Te nekem! 

 1967-ban a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Önmagát adta értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson és jótettekre törekvő választott népévé tegyen.
 Házi-őrizetben elhunyt Pétery József pp.
 Placid atya volt az, aki Szibériai hadifogolytáborral a háta mögött - ahová Margit testvérrel való együttműködése miatt került - vállalta, amit sok pap nem vállalt, elfogadja az Egyház nevében a fogadalmunkat.
 Képek és hangok a múltból: Pünkösd, a Szövetség megújítása. Ismeretlen, nagy homályos templom. Igen, azt mondták, hogy a hátsó gyóntatószék. Nem is tudom, ki van benne, de tudom, hogy Te vagy az, segíts, hogy osztatlan szívvel szolgáljak Neked, segíts, hogy növekedjem a hűségben, segíts, hogy a Te dicsőségedre éljek!
 Ilyen esős Pünkösdöt! "Tengernyi víz sem tudja eloltani a szerelmet, s ha valaki háza egész vagyonát adja szerelméért, vajon megvetik-e érte? - Olvassuk az oltár-testvéremmel az ázó-fázó Mária előtt kacagó szívvel Remetén egy esernyő alatt. 

 l968. a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Úgy világoskodjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket, és dicsőítsék Atyátokat, ki a mennyekben van.
 1968 április Rónai Paula alapító testvér halála. 

 Schwoy Lajos püspök házi-őrizetben elhunyt, utódja Kisberk Imre. Több testvér gyóntatója, tehát már van magyar püspök, aki tud rólunk!
 Pálma testvér a szorongattatások, kihallgatások miatt van, akit az USA-ba küld, van, akit Ausztriába a bencésekhez, Nonnbergre. A szeretet el nem szakadó szálai tartják össze ezt a széteső világot. Kapcsolatba kerültem a keletnémet Szent Gertrud OSB prioratussal (ma apátság.) - Alexanderdorfban, kétévente mehettem oda és vihettem másokat is oda lelkigyakorlatra.( 18 testvér fordult meg ott) Egyéni 'directed' lelkigyakorlatok, közös Húsvétok, erdélyi fiatalokkal ott töltött titkos lelkigyakorlatok felejthetetlen hálára köteleznek. Itt többször a nővérek lelkigyakorlatán, sőt egyszer a Görlitz-i egyházmegye papi lelkigyakorlatán vehettem részt. Mária és az Egyház élményét jelentette számomra.. A keletnémet katolikus egyház hozzánk képest hihetetlen szabad, erős, öntudatos, jó könyvkiadással rendelkezik. Habzsolom a német vallási, teológiai szakirodalmat, - s késztet a továbbadás vágya, kezdek fordítani és továbbadni, adni - nem veszem észre, hogy ez már a tanítás ajándéka. 

 l968-ban Kapcsándi Zsigmond OSB ismertetett össze a Budapesten tanuló Várszegi Asztrikkal, a ksőbbi pannonhalmi főapáttal. Éveken át hozzá jártam gyónni, igazi lelki testvéri kapcsolat volt. Ebben az időben ismertem meg Wagner Viktória szociális testvért, a cigányok védőnőjét, aki egészen sajátos szegénységgel és radikalitással élt szeretett cigányai között hetvenéves korában is. Aki ilyen szegénységben él, attól nincs mit elvenni, a félelem nélküliséget szabadító erejét kaptuk tőle. Ebben az időben kezdtem fontosnak látni a Társaság nemzetköziségét, ennek jel-szerepét, és a világegyházhoz való tartozás fontosságát kezdtem kicsempésztetni leveleket az amerikai testvérekhez.
 Fiatal kortárs testvérekkel sikerült elindítani a magyar nyelvű vesperást a Krisztus Király kápolnában, és a liturgikus plakát-sorozatokat több templomban. Majd a Kántor-képzőn és a Szemináriumban kiállítást szerveztünk a liturgikus plakátokból. Lassan így lett otthonunk, találkozási helyünk a Krisztus Király plébánia.
 A román börtönből szabadult testvérek, Krisztilla testvér, Mária Judit testvér, majd Auguszta testvérrel való találkozás ajándékát hozta ez az év. Tanúja voltam a sírva-nevetve felidézett közös börtönemlékeknek. 

 1969. társulati mottó: Te Péter vagy, erre a sziklára építem Egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.
 Új püspököket nevez ki a Pápa. 

Képek és hangok a múltból:
 Anna testvér van itthon Buffalo-ból, elkisérem Zuglóba, s ő a zötykölő villamoson magyarázza a szemlélődő ima lényegét. Valamit megsejtettem. 

 1970-ben a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Amikor eljön Ő, az Igazság lelke, megtanít titeket a teljes igazságra.
 Szent István király születésének ezeréves évfordulója, Szent István év. VI. Pál levele a magyarokhoz.
 Letartóztatnak öt ifjúsági lelkipásztort tiltott szervezkedés vádjával. 

 Ki a Szentlélek - kérdésemre Pálma testvér egyházatyák tanítását adja németül a kezembe a Szentlélekről. Könnyebben olvasom, mint Prohászkát, akit szeretek, akinek segítségét kérem, de a stílusa idegen. Minden Pünkösd új Szentlélek-tapasztalat. Egész évre kihúzzuk a hét ajándék egyikét. 

Képek és hangok a múltból:
 Egyetemi templom felé, vasárnap délelőtti napfény. Ha senki sem mondhatja Jézus az Úr, csak a Szentlélek által, akkor nekem van Szentlelkem, mert én sokszor vallak Uramnak Téged! 

 1971-ben a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Íme, az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a Te igéd szerint!
 Mindszenti bíboros az USA kormánya és a Vatikán között létrejött megegyezés értelmében elhagyja az országot. Majd Rómát. P. Maximilian Kolbe boldoggáavatása.
 Egy fiatal testvérrel közös lakásépítkezésbe kezdek, családom hallgatagon és értetlenül fogadja. 

Képek és hangok a múltból:
 Hát nem jó neked itthon? Nem mondhatom meg, hogy őket is védem, ha távolabb vagyok tőlük!!!
 Szociális testvéri vonás ott lenni a dolgok születésénél. Meghívtak a Telefon Lelki Elsősegély Szolgálatba ügyelőnek, bizonyos pszichológiai képzést is kapunk hozzá. Megrendítöek az éjszakai segítségkérések. Igen ez "ateista gyóntatószék". Ismeretlen életek csüggnek ha nem is szalmaszálon, de a telefondróton. Nem olvasok több detektívregényt, az élet súlyosabb. 

 1972 a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon és váltságul adja életét sokakért!
 Nyolc püspök, háromszáz világi pünkösdi zarándoklata Rómában.
 Lukács Dórinál (Litle kóros fekvő beteg) Pünkösdöt szervezünk, ünnepi fogadalomtételt, a ciszter Marosi atyával.
 Nagy ajándék a Mexikó-i úti önálló munkakör, élelmezésvezetés, kevesebbet vagyok a betegágynál, de talán ez a szociálisabb, talán elősegíthetem, hogy mindenki egyformán részesüljön a megfelelő ellátásban. Tudom védeni az egyszerű munkatársak érdekeit. Itt sem tudtam papot vinni senkihez. Az nem az én karizmám.
 Jelentkeztem a Marxista Egyetemre, mint Veronka és Terka, hogy ott én is szociológiát tanulhassak. Ez elindította a lavinát, - kijöttek a munkahelyemre, miért akarok beépülni a marxisták közé? Terkának sikerült elvégeznie, hogy így főnővérként lehessen szava a betegek érdekében. 

Képek és hangok a múltból:
 Tanulom Dóri mellett a puszta jelenlétet. Ha máshol jár az eszem, ha már a következő feladatra gondolok, - begörcsöl. Jelen lenni, elereszteni ami volt, nem gondolni azzal, ami lesz - jelen lenni a Számodra, Uram, és testvéreid számára. 

 1973 a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Atyám, akiket nekem adtál, azt akarom, hogy ahol én vagyok, ők is velem legyenek, hogy lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál.
 1973 november 1. VI. Pál pápa felmenti Mindszenty bíborost az esztergomi érseki székből. 

Képek és hangok a múltból:
 Hát lehet egyezkedni az ellenséggel? Hogyan lehet így engedelmeskedni és kinek? Még egyháziak is mondogatják, hogy Mindszenty túl kemény volt. Nem volt okos. 

 1973 - a Társaság ötvenéves jubileuma! Minden testvértől írásban megkérték a hivatástörténetet, és hogy milyen szentírási idézetek hordozzák számára a szociális testvéri hivatást. Ünnepi mottó: Dicséret, dicsőség, hálaadás legyen Neked, ó teljes Szentháromság
 Méltó és igazságos, hogy ez a mottó örökfogadalmam évében, hiszen folyamatos kérés volt bennem a Patrona óta: "Adj nekem lelkeket, hogy Neked ajándékozhassam őket!"
 Csobánkán, szentmise közben tettem örök fogadalmat,- de gyóntatószékben, és Pünkösd szombatján. - Antal Évával együtt, a keletnémet ancillák, Ingrid Rotter és Christa Wieg tartottak előtte lelkigyakorlatot, és ők tették ünneppé a napot. A testvérekkel csak a Pünkösdi nagymisén az Egyetemi templomban, Prohászka templomában találkoztunk . 

Képek és hangok a múltból:
 Az ünnepi szentmisének s talán Prohászkának az "ajándéka" a kegyelem átélése: Credo in Spiritum Sanctum... Dominum et Vivificantem... szíven talált, - könnyek adományát kaptam meg. - persze megint nem volt zsebkendőm. 

 1973- Pünkösd után küldött le Pálma tv Kolozsvárra Auguszta testvérhez, név és cím nélkül érkeztem a nagy óvatosság miatt, de a ráismerés - a lelki hasonlóság ajándéka elvezetett a testvérekhez. Auguszta testvér ekkor nagyon keserű volt az Amerikából érkező súlyos hírek miatt, és azt mondta nekem, hogy: a Társaságnak ki kell halnia, nektek, fiataloknak kell valami újat kezdeni! Ez fiatalos haragra lobbantott:
 Auguszta testvér nem vehetitek el tőlünk a jogot, hogy belekapcsolódjunk a Társaságon keresztül az Egyházba.
 Ez olyan boldoggá tette, hogy ekkor bízta rám, az akkor már Szerena testvér körül nevelődő fiatalokat, Murányi Terézt, Walter Ilonát és Bíró Máriát. Auguszta testvér hamarosan meghalt, Lídia testvér nem fogadta el a félelem és zargatások miatt őket, így Pálma testvér megbízásából én jártam át hozzájuk, kalandos módokon, mindenki elől titkolva. 

 1973-ban meghívtak az alakuló Telefon Lelki Elsősegély Szolgálathoz önkéntes éjszakai munkára, ez önismereti csoportot, bizonyos pszichológiai képzést jelentett, aminek nagy hasznát vettem a társulatban is a fiatalokkal való foglalkozásban. A BM Kremlicska Mária kihallgatás-sorozatakor dobatott ki ebből a munkából. 

Képek és hangok a múltból:
 Éjszakai ügyelet idején csöngettek az ajtón és érkezett egy pap, aki hozta a hírt, hogy Kremli Mari le van tartóztatva miattam, tőlem vár utasítást, hogy mit is mondjon.
 Mondtam a "papnak", hogy imádkozni fogok a Marikáért, de ki vagyok én, hogy utasítsam őt, hiszen csak barátnők vagyunk. A "pap" akkor elkezdett erősködni, kiabálni, hogy ezt nem tehetem a Kremlivel, írjam meg neki, hogy mit csináljon, ő eljuttatja hozzá. Erre egy megfeszített Krisztus képet adtam neki. Majdnem megvert dühében. Utólag persze kiderült, hogy ez az ember beépített volt, később Sashalmon, mint káplán lett öngyilkos. Nagy része volt abban, hogy Kremli testvére, Jutka a férjével, gyerekeivel együtt disszidált.
 Alighogy elment a "pap" megérkezett a Telefonszolgálat vezetője, hogy adjam át a szolgálatot, mert a Minisztériumból szóltak - éjnek idején - hogy azonnal el kell távolitaniuk, különben a Telefonszolgálatot zárják be. (Ma: Élet Alapítvány) Minden út lezárul, minden ajtó bezárul, s bár patetikusan hangzott magamnak is, mégis kimondom, amit érzek - útólag látom: prófécia volt: Fölfele van még út! S "én egész népemet fogom, nem középiskolás fokon, tanítani"
- Péter bátyám BM-s paciensétől tudja meg, hogy "baj van velem", de nem szól, Vilma nővéremet tévedésből helyettem hallgatják ki, s csak esti gimnáziumban taníthat. De nem szól róla nekem, nem tesz szemrehányást, nehogy még ez is terheljen. Évtizedekkel később mondja el. 

 1974 a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent!
 1974 január 6 Slachta Margit alapító halála. 

Képek és hangok a múltból:
 Január 6- Theofania, belülről értettem meg a csillag felragyogásának titkát, s tűntek el ellenállásaim Slachta Margittal szemben. S aztán megtudtam, ez az ő halála napja. Igen, ahogyan édesapám és köztem leomlottak azon a november 7-i napon a válaszfalak, úgy a szentek közösségét és egységét - fal-nélküliségét tapasztaltam meg Margit testvér halála napján. Megszűntek fenntartásaim. S a halálról hírt adó szentképen életének titka- mottója: Jézusom! Irgalom! 

 Rónai Petra alapító testvér halála, igen, Paula testvér mellett, akit Margit testvér a "hűség" szóval jelzett, ő volt a lobogás. Köszönöm, hogy ez áll a sírjukon is.
 VI. Pál pápa Lékai Lászlót nevezi ki esztergomi apostoli kormányzóvá.
 Megalkuvás? Kis lépések? Lenyesve újra zöldel? 

 Újra kezdődnek a kihallgatások. Már a jelentkezőket is kihallgatták. Czúcz Erzsébet a BM-től tudta meg kik vagyunk, Szabados Annát mielőtt jelentkezett volna már megfenyegette a BM, mégis feljött a János kórházba nővérnek tanulni. V.Ágotát, ideiglenes fogadalmast, akivel együtt lakunk a Szabadsághegy oldalában, tizenklilencszer hallgatták ki miattam. Nem bírta ki, nem tett örökfogadalmat. Ebben az időszakban sodródott el Szendrei Janka is, ami nagy földindulást jelentett nekünk, akik annyira felnéztünk rá. 

Képek és hangok a múltból:
 A házbeli szomszéd kisgyerek kérdezte rám-csodálkozva:
 " Mondd, Te rossz vagy, azért keresett a rendőrácsi, de azért én szeretlek téged!"
 "Ti is el akartok menni?" - kérdezi Jézus, minden elmenőtől megszomorodva. Őrizz meg magadnál!
 Ezt az időszakot úgy bírtam ki, hogy az Úr teljesítette a vágyamat, és hozzám költözött. Az akkori lelkiatyám védelemül megengedte, hogy nálam legyen az Oltáriszentség.
 "Otthonom az Isten háza, mindörökké, szünet nélkül!" 

 1974. a munkahelyi zargatások miatt át mentem dolgozni a János kórház Tüdő Osztályára. A konyhai dolgozók, cigányok, vándormunkások, erkölcsileg súlyosan veszélyeztetett emberek életté tették a "jelenlét tanúságtételét". Hiszen közöttük a Tíz-parancs megtartása, a "Ne lopj!" már hangos tanúságtétel. A János Kórházban dolgozhatott aztán Szabados Anna majd Nagy Mária is. 

 1975 a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Uram Jézus, kihez menjünk, az örök élet igéi Nálad vannak!
 Helga testvér betegsége miatt lemond, Pálma testvér a kerületi előljáró.
 Május 6-n Bécsben elhunyt Mindszenty József bíboros, Máriazellben temetik.
 Szentév, kétszázharminc világi hívő, hetven pap római zarándoklata. 

 Pálma testvér felszólítására, hogy talán mégis inkább menjünk el a Társaságból, ne kockáztassunk a mottó volt a válaszunk. Veronkának ez lett a fogadalmi mottója. Az én válaszom: "ezt nem tehetitek velünk, ha a BM kérdőjelezi meg a hivatásunkat, azt kibírjuk, de ti ne tegyétek ezt!"
 Ekkor kezdődtek a Balaton-Szemesi lelkigyakorlatok, és Pünkösdök. Csend és természetmeditáció.
 Csobánka. Pilisi békesség. Máriás Otthon. Itt ki tudom mondani, itt meg tudom tenni: Meghajtom homlokom, hűségem így hozom - Tied.
 Ünnepkészítés. Éjféli fáradtság, és megkönnyebbült sóhaj: testvér, ez jó munka volt. Rábólintok a szívemmel. Igen, én az vagyok. Az egykori sóskaborbolyát csemegéző gida felnőtt. Köszönöm! 

 1976 társulati mottó: Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen, Amen. Jöjj el, Uram, Jézus!
 Kiadják a II. Vatikáni Zsinat dokumentumait, valamint az új magyar bibliafordítást.
 Lékai László esztergomi érseket bíborossá kreálja a pápa.
 1976-ig csak a rámbizottakat, majd ekkor engem is beidéztek. Az első kihallgatásomra Prohászka Ottokár templomából mentem, váratlan szerető jel volt, hogy a mellékoltárnál, egészen rendkívüli időben három püspök misézett csendben. Hiszem, hogy ő segített ép idegrendszerrel és életbennmaradó hivatással átélni ezt az időszakot, hiszen fájdalmasan kellett megtapasztalnom kortársak elsodródását. Hogyan lehet, hogy az egyik megkapja a lelkierőt, hogy megmaradjon és a másik nem. Az örökfogadalomra szívembe vésődött PIÉTA segített hordozni ezt a titkot.
 A kihallgatásomról tőlem egyedül Ákos bátyám és felesége tudott, azt gondolom, engem a BM azért nem hívott be gyakran, mert én megmondtam, hogy a családom tud róla, és nem szerették ekkor már a nyilvánosságot. Fejér Klárit is megkörnyékezték, presszóba hívták, de mikor elvitte magával az édesapját dühösek lettek rá, hogy milyen "buta" és nem zargatták többé.
 Céljuk a megfélemlítés volt, bizalmatlanságkeltés, hogy a gyanakvás szétrobbantsa a közösséget.
 Ennek az időszaknak a kegyelme, hogy nálam lehetett az Eukarisztikus Jézus, hogy ő legyen az én oltalmam, rejtettségem, erőforrásom.
 Az emberi okossággal szemben állt a döntés - nem akarok nyomozni, ki mit súg be, Isten meg tud védeni ha akar, nagyobb baj, ha mi elkezdünk gyanakodni egymásra. Kidobattak a Telefon Elsősegély Szolgálattól. Veronka folytatja helyettem. 

Képek és hangok a múltból:
 Úgy tűnik mindenki mindent tud. Mindenki minden rezdülésemet lesi, kiváncsian, zavartan, aggódva, kárörvendőn!
 Segíts, hogy ne hozzak Rád szégyent!
 Atya! Megtiltom, hogy gyanakvást keltsen bennem, vagy másban! Ha gyanakodni kezdünk szétesik a közösség. Isten meg tud oltalmazni. Jézus nem küldte el Judást!
 Nekem nincs otthonom, én nem tudok egyvalaki számára otthon lenni, okosan élni, nem ezért maradtam egyedül. Én nem tudok okosan keresztény lenni!
 Az üldözött rókának odúja van, a madaraknak fészke! De én a Te Oltárodnál, Seregek, Ura, én Királyom és Istenem!
 S az éjszaka, a vigasztalás rétjei, sugárzóan zengő mezők, allelujázó fehérruhás tánc!
 Hogy mi is vigasztalhassunk azzal a vigasztalással, amellyel Te vigasztalsz!
 Nem! Ezt hagyd abba! Feledkezik meg Ágnes a köteles tiszteletről Pálma testvérrel szemben. Ha ők - a BM - fát vágnak is a hátamon, kibírom, de Te, ti ne fűrészeljétek alattam az ágat!
 Nincs jogod így óvni a kereszttől! Jogom van odaadni az életemet, nem lehet okosan átadni az életet. Még egy nyelvet sem lehet könnyen gyorsan megtanulni, nemhogy üdvözülni! 

 1976-tól az ismerkedőkkel és jelentkezőkkel a Krisztus Király plébánián találkoztunk hetente, mint imacsoport, engem gyermekkoromtól ismertek, így nyílt ez a lehetőség, bár sokszor meg kellett harcolni az értetlenséggel és bizalmatlansággal. A fiatalokkal közösen próbálgattuk a Focolare lelkiséget, az 'élet-ige' élését és fedeztük fel, mint élet-igét az éves mottót és a fogadalmi mottónkat.
 A rendőri zaklatás, otthontalanság következményeként ért utol súlyos tüdőgyulladás, amit vérszerinti családom szeretete gyógyítgatott. Ennek a lábadozása alatt kaptam feladatul a közösség részére egész éves lelki-napos program tervezését. Ez ettől kezdve két évtizeden át a feladatom lett. 

 Ízzik, szuszog a kályha égő emlékeimtől, ki tudja hányadszor már. De Te vagy az én múltam! Te vagy az én sorsom! Jé, ezt érettségire kaptam: "Tanulj a madártól, mely alól, ha kivágják a fát, nem ziuhan le, hanem még magasabbra repül!"(Prohászka) Ha most sem dönt, a szorongattatás óráján Gyöngyi, akkor tényleg nincs hivatása, Ez az óra vízválasztó. Most kiderülnek a szívek titkos gondolatai. Ez a kérdés órája: Hát ti is el akartok menni? Van, aki elsodródik, életem egy-egy darabkája szakad el velük. De: Uram, kihez menjünk, az örök élet igéi Nálad vannak! Űzöttség, kiszolgáltatottság, légszomj, ónos gyöngeség, infiltráció, 40 fokos láz. Be kell feküdni az osztályra. Nem, nem a kórházba, vissza az anyaméhbe, szükségem van az anyaöl melegére, hazamegyek betegnek karácsonyra a Mamácskához. 

 1977. társulati mottó: A mi Istenünk emésztő Tűz, életünk hirdesse!
 VI. Pál pápa ad limina látogatáson fogadja a Magyar Püspöki Kart.
 VI. Pál pápa fogadja Kádár Jánost és Puja Frigyes külügyminisztert. Közbenjárására kiszabadul az utolsó bebörtönzött pap: Lénárdt Ödön.
 A mottó is és a Pünkösdi megújulás más egyházakban a Szentlélekre irányította újra a figyelmet. Megtértél-e már? Ki neked a Szentlélek, - kérdezték fiatalok úton útfélen. 'Uram, mi ez, semmi jóból nem akarok kimaradni'? László Gizus a karizmatikus megújulás hírnöke közöttünk. Mi ez? Az Alexanderdorf-i bencésektől kértem szakirodalmat hozzá. Őnáluk pedig véletlenül ott nyaralt egy német bencés nővér, az ő monostorukban volt könyvtáros a nagynéném régi ismerőse, Doromby Karola, ő küldte el nekünk H.Mühlen könyveit, ettől kezdve épült a kapcsolat a Herrstellei Szent Kereszt Apátsággal. (T.Teri, Kemenes Ági és G. ott nyaralása indította el a következő kihallgatási hullámot).. 

 Megtértél már? Ugyan hagyj békét a szektás szövegeddel! De azért semmi jóból nem akarok kimaradni kimaradni. Uram, mi ez? Sanyi atya, Ditta, mi ez? 

 1978. a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Uram, Gyújtsd lángra szívünket! Add, hogy megnyilvánuljon bennünk Életed!
 l978 Január 5-n az amerikaiak visszaadták Magyarországnak a szentkoronát.
 Híre jött, hogy az illegalitásban élő szerzeteseket egy újonnan alapított közösségbe, a Magyarok Nagyasszonya Társaságba akarják kényszeríteni, és ez Róma koncepciója is, volt templom, ahol fel is olvasták a körlevelet ezzel kapcsolatban.
 1978 október 16 II. János Pál pápa megválasztása. Decemberben II. János Pál levelet intéz Magyarország főpásztoraihoz. 

 Fájdalmas év. Ágota nem újít, elhagyja a Társaságot, nem érti, hogy Isten kívánhat olyan áldozatot, ami ellentmond az okosságnak. A családom nem tudhatja meg, hogy egyre nehezebb így az együttlakás. Folyamatos a rendőri zargatás. Ágota nem bírja idegekkel, kirobbanások, szemrehányások a lakásból való kizárások mindennaposak. 

 1976-78 az állandó rendőri zaklatás és a karizmatikus megújulás iránti útkeresés ideje volt. Mi ez, miért kell valami új? - kell-e nekem, nekünk? Konstantin Dittával BMV, akit sokszorosan meghurcoltak, kerestük együtt a Lélek-újulást. - közben egyre nehezebbé vált a helyzetem az Ágotával való közös lakásban, erről családom nem tudott, a testvérek sem Magamat okoltam a nehézségekért, akkor még nem tudtam Ágota és a szomszédaink rendszeres kihallgatásáról, valamint a lakásban elhelyezett poloskákról. - Mivel a BM "felajánlotta", hogy besegít a teológiára, nemet mondtam, de örömmel ragadtam meg az alkalmat, amikor Dittától megtudtam, hogy Szegeden megnyílt a titkos teológiai főiskola civileknek. Az Isten ismeret éhsége és öröme töltött el. 

 A Miklós Imre és Lékai bíboros által "alapítandó" generál-szerzet miatt újra a keletnémet barátnőmékhez, Ingridékhez mentem segítségért. Ingrid vitt el az egykori Görlitzi püspökhöz, Schafran Magdeburg-i érsekhez. 

 És a Püspök emlékszik a húsz évvel korábbi találkozásra, s az akkori próféciájára, látja beteljesedett, valóban felelősség hordozó lett az egykori fiatal leány, aki őbenne találkozott az Egyházzal, Rómával, a püspökkel. 

 Schafran érsek feljegyzésünket elvitte magával Rómába, az újonnan megválasztott II.János Pál pápához. Március 25.-re érkezett az Ancilla Domini Secular Institut két elöljárója, otthagyva saját közösségüket, közösségük fő ünnepén, mert hozták a Szentatya áldását életünkre és a tanácsot, ne vegyük fel a kapcsolatot a hivatalos egyházzal, ha be akarnak kényszeríteni minket egy államilag alapított közösségbe, nem kell engedelmeskednünk.
 Ez olyan ajándék volt, amit tovább kellett adni, így hamarosan utaztam Sz. Katalinnal Romániába. Kolozsvárott, a Piarista templomban, a Mária kegykép előtt kért valamit Katalin, - könnyek között jelként, a Szűzanyától. Brassóba érkezve beszélgetés közben rákérdeztem, hogy nem akarna-e ő Pünkösdkor fogadalmat tenni. Ujjongás és könnyek között derült ki, hogy ezt kérte a Szüzanyától. Hát ilyen csodák között éltünk.
 Murányi Terézzel mentem át kalandos módon a Kárpátokon Moldovába, Bartalomea testvérhez és a körötte alakuló leánycsoporthoz megvinni a Szentatya áldását, bíztatni őket a szerzetesi életre. Nem volt mit adnom nekik, hát az Ingridtől örökfogadalmamra kapott bronz feszületemet adtam da, amit a szentség hírében meghalt Erfurti püspöktől kapott.Közülük Maricika maradt meg. 

 Csobánka. Plébánia. A frissen meszelt falon, mintha a Moldvában hagyott feszületem csillogna. Hát ugyan olyan. Tréfásan mondom Zsigmond atyának: Hát nekem ilyen most már nincs. S elmondom a moldvai kalandot. Gyanusan pislogva emeli le a falról a keresztet - ugyanattól a püspöktől kapta: s tréfásan üti el a meghatottságát: "Asszonyom ön téved - s kezembe nyomja a keresztet!"
 Még kétszer akartam "megszabadulni" a kereszttől, mert hol ennek, hol annak nem volt Pünkösdkor szép fogadalmi keresztje. Egyik alkalommal három napon belül kaptam Ingridéktől egy ugyan olyat, a következő alkalommal egy hét múltával öt ugyanolyat. Hát ez így kitartott egy ideig. Most is hordom ezt az "ugyanolyat" a táskámban. 

 1978 A Szentlélek bizonyította hűségesnek magát a közösséghez, hozzám, amikor spontán ajándékként fellobbant a karizmatikus Tűz közöttünk.
 "Azt hiszed, hogy gazdag vagy, pedig semmid sincsen, kérj tőlem tűzben tisztult aranyat - válaszolt az Úr szívem keresésére, hogy miért is kell valami új lelkiségi mozgalomra megnyílni. Ekkor kaptam küldetésként és szolgálatként a Szociális Testvérek Társaságának teológiai célkitűzését: "A Szentlélek Úristen tiszteletének terjesztése" ahogyan ezt Margit testvér tanításában és az előző szabályzatokban tanultam. A Szentlélekben való megújulás éve volt ez az év- a közösségben spontán megtapasztalt u.n. Szentlélek-keresztség - szabadságra, örömre vezetett, új erőket adott, és a közösségben engedelmességnek alávetve, az egységet őrizve, egyre több testvér felé kiáradt. Ettől kezdve értettem meg szívemmel Margit testvér világnézeti Credo-ját, s kezdtem így is figyelni az eseményeket. Képek és hangok a múltból: Uram, ha Te akarod, a Kálvin tér közepén, édesanyám szemeláttára, halottat fogok feltámasztani! Végy tőlem tűzben tisztult aranyat, hogy meggazdagodjál, és fehér ruhát, mert mezítelen vagy és szegény! Igen, Uram értem, Te vagy a mindig több, a mindig új, a tegnap ajándékai a Te mai kegyelmeidhez képest olvadó hó és mezítelenség! És megérkezik a tűzben tisztult arany megerősítése. Pálma testvér: Ágnes a ti generációtok nem kapott gyűrűt, válassz! S csak az alapító Petra testvér gyűrűje megy fel az ujjamra, s az "áruló" IHS monogramot nem lehet eltüntetni, be kell olvasztani és újra kell önteni - mert tűzben tisztult aranyat kaptam az én Uramtól, istenemtől! Jó a feketerigónak, egész valójával zengi-rezgi dicsőségedet Dicsőség-dicsőség csipogom, dalolom, mint az Énekek Éneke gerléje a sziklahasadékban. 

 Rosta Ferenc székesfehérvári új megyéspüspök (volt Balaton-szemesi- plébános, aki szerető figyelemmel kísérte ottani lelkigyakorlatainkat) Schmidt Mária testvérünk keze között meghalt.
 A balatoni lelkigyakorlaton 'spontán' folytatódik a Szentlélek kiáradása. 

 1979 a Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Uram, küldd el Szentlelkedet és újítsd meg a föld színét!
 Új püspökök. Maros Izidor váci, Szakos Gyula székesfehérvári segédpüspök. Új szelek! 

 1979-ben részt vettem Sion-ban a Káptalanon. A korábbi Káptalanokon, csak idősebb testvérek voltak, itt az 1960 után belépettek: Kapronyi Teréz, L.Ági, V.Veronka, Sch.Mari. Bíró Erzsi, Kara Zsuzsa stb. Nagy hatással volt ránk Palágyi Natália testvérrel való találkozás, de a rajongás Fenyvesi Judit, a börtönben sokat szenvedett testvért választotta elöljárónak.
 Fájdalmas volt, hogy káptalani ügy lett, hogy a magyar kerület - felvette a fiatal erdélyi testvéreket, sőt fogadalomra engedte - egyébként Mária Judit testvér tudtával,- de még nagyobb konfliktust okozott moldvai látogatásom. Szím Lidia testvér félelme az állandó rendőri zargatások miatt az életet, és a magyar fiatalok akciója szinte provokáció volt a kihalásba beleegyezett testvérek számára.
 A Káptalan után kerültem be, mint novicmester a kerületi tanácsba. A Káptalanon kapott lendület erejéből hívta meg Schmidt.Mária a fehérvári 'barátnőit' a Társaságba:. Szilágyi Máriát, Schéda Máriát és tanítványukat T.Terézt. A Benedeki lelkiség kultúrát formáló hatása tudatosult bennünk, mint szociális szolgálat, mint bajmegelőzés. Hiszen a tanulatlanság, kulturálatlanság bűnök és manipulálhatóság forrása. Az információ és tudás pedig hatalom. mennyire igazolta ezt az idő és a Szentatya!
 A hetvenes éveket jellemzi, a mozgalmak felé nyitás, kapcsolat a Regnummal, Focolare-val, a Karizmatikus megújulással. Mintegy lelkigyakorlatozó mozgalom alakul ki. A Lélek örömével lehet szembeszegülni a félelemnek. Baráti "szentlelkes atyák" kis közössége, elköteleződési próbálkozása kezdődik. (Kovács Gábor - később: Hét Láng, Kárpáti Sándor, Lázár István Szendrei Miklós, a későbbi ferences)
 Kálmán Orsolya megbízott kerületi elöljáró Pálma testvér depressziós megbetegedésének erősödése miatt. 

 Gleccser-világ, szűzi hegycsúcsok, gránitszikla oltár, üvegpohárban emeli a pap a Magasságok felé a Vért, és a bíbortükörben visszatükröződik a Jungfrau és a szerte a világról összesereglett testvérek csoportja.
 Uram, mi Urunk, széles e világon, mily csodálatos a Te neved!
 Mégis, a mi gyarló, útkereső szeretetünk, a mi félve Neked szentelt életünk értékesebb a Te szemedben, mint az Alpok minden fönsége, add, hogy a Te szemeddel lássam magunkat, a Társaságot, múltját, jelenét, jövőjét!
 Kórház: Csak döbbent tisztelettel hallgatom, honnan, milyen mélységből fakad fel ez a vallomás, az elrontott életről, a bűnről, hogyan, milyen mélységekből formálódnak a szavak: Vállalom, akarom, hogy a szenvedés malmai fehér lisztté őröljenek, hogy jóvátehessem, legalább a leányom felé….! Uram, ha ezért az egy lélekért kellett itt dolgoznom, ha soha többé, semmi visszajelzés nem lesz, akkor is megérte, elfogadom, hála érte, köszönöm! 

 1980. Szociális Testvérek Társaságának éves mottója: Miatyánk, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod!
 II. János Pál pápa levélben sürgeti a magyar papságot a hitoktatásra.
 Szeptember 29. Életének 84-évében elhunyt Márton áron, haláláig testvérek szolgálták.
 II. János Pál felszenteli a Szent Péter bazilika altemplomában a magyar kápolnát.
 A nagymarosi ifjúsági találkozó témája a kisközösségek és a helyi egyház.
 Konstantin Ditta (angolkisasszony, akivel egymást hordoztuk a nehéz időkben) rálátott helyzetem tarthatatlanságára, lakáskulcsot adott, s egy kofferral elköltöztem a Susogó úti közös lakásból.
 Karácsony L. Ági csepeli lakásán. Ki mit kér a Kis Jézustól ajándékba?
 Ági kéri: Jézus, add, hogy tudjak énekelni Neked!
 Szabados Anna: (ma. USA kerület) Jézus, Te olyan gazdag vagy, adj az Ágnesnek egy lakást. S fél éven belül meg van az új lakás, a család és a testvérek összesprólt pénzén.
 Hogy megszűnjön a kiszolgáltatottságom, ne legyek ennyire kitéve a megfigyelésnek és támadásnak. Majd átjöttem az Amerikai úti Idegsebészetre diétetikusnak. Elvégeztem az Egészségügyi Főiskola Diétetika Karát. Budapesten fejeztem be a Szegeden titokban kezdett teológiát. Önálló lakásom kezdve kiscsoportok találkozóhelye, lelki-napos hely, átmeneti otthona többeknek. - fogadalomtételek helye lett. Szent hely. 

 1980-s évek a Karizmatikus megújulásban való aktív részvétel ideje, kialakul a gyógyító imaszolgálat, és a lelkigyakorlatos mozgalomban való részvétel, 20-25 fős csoportoknak vezettem nyolcnapos lelkigyakorlatokat. Jelentős állomás Ópusztaszer, Bujdosó Gábor, Kazi atya plébániája, húsz-huszénnégy fős nyolcnapos szilenciumos, szentlelkes, hivatáskereső lelkigyakorlatok, szentségimádás és szó meditáció, nyelveken ének, ima, Gila Vera és Piti Magdi látogatása. Magdi kapcsolódik hozzánk.
 A hivatások egy része innen érkezett. Kezdtek jönni egyetemi diplomával is fiatalok. A Karizmatikus megújulás gyermekbetegségei, gyanakvások, széthúzások, a karizmatikus tapasztalat összecserélése a hivatásélménnyel, a jelöltképzés és a karizmatikus nyitott imacsoport összekeveredése a papi kültag-csoport kialakulása, majd leválása sok fájdalmat és nehézséget okozott. 

 A pünkösdi fogadalmakat egyre liturgikusabban és egyre inkább közösségi módon ünnepeljük, Újpesten, Kárpáti Sanyi atyánál, Nagyigmándon, Szendrei Miklósnál, Tóalmáson Kovács Gábornál plébániákon, . Szegvárott, Zselepszky György atyával, Kecskeméten Bocsa Józsi atyával egy-egy lakásban, de még elöljáró nélkül. 

 Ami volt, elmúlt, új munkahely, új küldetés, fájdalmasan új tapasztalat: Én sem vagyok jobb, mint atyáim, irgalomra szorulok, Rád szorulok!
 Nincsen kívüled más javam, és Te tudod, hogy szeretlek Téged!
 Hiszem a prófétai ígéretet:
 "Bízzatok, megtisztogatlak, de ki nem váglak többé titeket! (Ópusztaszer) 

 1981. társulati mottó: Legyetek tüzes lelkűek, az Úrnak szolgáltok! A Hittudományi Akadémia Levelező Tagozatán az első hároméves kurzust 120 hallgató fejezi be. Köztük: Kara Zsuzsanna, Sztrilich Ágnes, Keszler Erzsébet, A csehszlovák határon elkobozták az Angélánál lévő leveleket! Uram, óvj meg bennünket! Judit és Anna testvér rendszeres látogatásai elkezdődnek. Pünkösdkor Anna testvér jelen van Tóalmáson a fogadalomtételen. Roger Schütz látogatása Magyarországon. A Taize-i lelkiség meditatív énekei hordoznak minket is, Misericordia Domini - Margit testvér mottója zeng benne felénk. S a válasz prófécia: 

 Nézzetek Rám! Meghaltam és íme élek! Hordozom a sebeket, de ezek a sebek az én dicsőségem! Érintsétek sebeitekkel sebeimet és meggyógyultok! Tanuljatok meg gyógyulásért imádkozni! Tanuljatok meg több életért imádkozni, hogy meggyógyuljanak a világ sebei! 

 1982 társulati mottó: Számomra az élet Krisztus, mert Krisztus magához ragadott engem Új püspök kinevezések, új szelek fújnak: Szakos Gyula, Szendi József, Belon Gellért. A püspökök ad limina látogatásán a Szentatya emlékeztette a püspököket a magyar nép Mária tiszteletére, és felhívta a figyelmet a katekézisra és a szerzetesi hivatás fontosságára. 

 Medjugore-ban Mária jelenések vannak. Mária, mint a Béke Királynője, hív a népek közötti kiengesztelődésre. Hitelesnek tűnik.. Sajátosan tapasztaljuk Mária jelenlétét Ó-Pusztaszeren Bújdosó Gábor, Kazi atyánál a lelkigyakorlaton. Hátul ültem a templomban, s azt láttam, hogy baloldalt a Mária oldal előtt kuporogva problémázott az egyik útkereső fiatal, s egy másik észrevétlen odaállt mögéje, s feléje tárt karral imádkozott érte. S egyszer csak az az igazán nem művészi Mária-szobor helyett "Ránk ragyogott a Szűzanya" - valami olyan természetesen,mintha csak egy függönyt húztak volna el, hogy meglássuk a valódi valóságot. Később kérdeztem a fiatalt, aki imádkozott a másikért: Tudod mi történt veletek: Hát persze: Ránk ragyogott a Szűzanya! 

 Több alkalommal voltunk Ó-Pusztaszeren 20-25 fiatallal, Kővári Magdi Nagyváradi testvér itt tette le első fogadalomát még a lelkigyakorlatozók elől is titkolva. Másnap Fülöp Magdi erdélyi ismerkedő spontán fejünkre olvassa: Tudja ám mi történt este a templomban.
 Itt ismertük meg a szegvári gyökereket, Gila Vera testvért, és a szegvári karizmatikus imacsoportot. Itt lett a Szentlélekben bátyánk, testvérünk Kazi atya, aki gyermekded lelkületű, tiszta lelkű kemény fejű papként harcolta meg fiatalon a jó harcot. Elöször a papságért a nehezen tanuló fejével, aztán az egyenes beszédűsége miatt, aztán a BM-mel, aztán a kemény jászokkal. Versenyt kapált velük, ha kellett, de ha nem gyóntak meg - nem támadt fel nekik a Krisztus - cirkuszt nem játszunk! - mondta. Élt a lélekismeret adományával, és csak áldást adott annak, s gyónni hívta, akit méltatlannak mutatott meg neki a Szentlélek. Súlyos véralvadásos betegségében utolsó napig talpon volt, fiatalon hívta haza az Úr 1985-ben.
 Nagyigmánd-i éjszakai Pünkösd, fogadalomtétel a szentmisében. Olyan "igazi" szentlelkes szüz-szentelést éltünk meg. Kemenes Ági még nem lehetett volna velünk, lemaradt az utolsó buszról, így hát ő lett a gyertyatartó.. 

 Krisztus Király kápolnában közösségi ima a Taize-i kereszt előtt:
 Íme, van-e olyan fájdalom, mint az én fájdalmam!
 Felkészítés és vigasztalás az eljövendő belső nehézségekre. 

 1983 mottó: Én választottalak benneteket És arra rendeltelek, hogy maradandó gyümölcsöt teremjetek!
 A Vatikán vizsgálja Bulányi György ügyét.
 Michael March OP domonkos atya mutatja a továbblépés lehetőségét a gyógyító imaszolgálatban- megtapasztalom-, megtapasztaljuk a Lélekben nyúhvás kegyelmét, - ajándékait - és hamarosan a nehézségeit is.. Lefordítottam McNutt OP könyvét a gyógyításról. Szentlelkes, papi találkozók kialakulása, elősegítése, imacsoportok szervezése, sodor minket a lelkesedés. Baráti atyák fogadalomtétele. Ígéretes kezdet.
 Majd az első halott a rámbizottak közül, Csernyus Évi, aki Sára testvér kishúgának, a Társaságért való áldozatnak tekintette magát, noha annak ünnepélyes kimondására nem kapta meg a kért engedélyt pszichés törékenysége miatt, de ő tudta, hogy az Úr elfogadta. A hírre, hogy Éva tűdőrákja miatt haldoklik Kárpáti Sanyival indulunk meglátogatni Nyíregyházán. Trabanttal, mínusz 15 fokban, hó és dér és vakító napsütés. Útközben mondom a Sanyi atyának, hogy amennyiben Éva kívánja, leteheti halálos ágyán a fogadalmat. Éva azzal fogad, hogy tudta, hogy jövünk, vágyódik letenni a fogadalmat.Orsi itthon azzal fogad, hogy végig azon imádkozott, hogy ezt elfelejtette mondani, rám bízni, de ha lehet történjen meg. Csernyus Éva fogadalomtétele, a kórházi ágyon, megrendítő ajándék volt., temetése pedig mennyegzős ünnep. 

 Lelkiatyám, majd a papi "Szentlelkes és szociális csoport elveszítése". Személyes és közösségi veszteségek. Sokak számára bűnbak vagyok. Ha megölsz is Benned bízom! S a felismerés: Mindezt az én Uramnak féltékenyen ízzó szerelme művelte velem, bennem érettem! 

 1984 társulati mottó: Belétek oltom Lelkemet és életre keltek!
 Budapest bencés tanulmányi ház nyílik a Szabina kápolna mellett. Asztrik atya, bencés magiszterként hívott meg, hogy a novíciusoknak a Szentlélekben való megújulásról beszéljek. Ekkor fedeztem fel magamnak is szent Benedeket, a karizmatikust, aki egyetlen fénysúgárban látja a múltat, a jelent és a jövőt-, a lélekismerőt-, a szellemek megkülönböztetőjét-, a szívbeli töredelemből fakadó könnyek ismerőjét-, a gyógyítót-, a jeleket művelőt.
 Hazafele "elütött" egy szarvast, az Úristen csodája volt, hogy csak a Trabant múlt ki. Éva bokája repedt el, de ha Cz. Erzsi nem hátra ül be, szokatlan módon, s az ő beteg lába törik el???!!!
 Urbán Maja szívében a baleset órájában megkapta, hogy most nagyon imádkoznia kell értünk. Édesapjával együtt egész délután rüzsafűzért imádkoztak értünk. 

 Március 25-n a Szentatya bejelentette, hogy a világot a Boldogságos Szűznek szenteli. Közzétette a Redemptionis Donum kezdetű enciklikát.
 Nagyigmándon Szendrei Miklós atya a plébános, oda járunk lelkinapokra, ott együtt - egy időben imádkoztuk ezt a felajánlást a Szentatyával. 

 Én az Úr vagyok a Te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. 

 l985 társulati mottó: Szerető Istenünk magához emeli a kicsinyeket, az éhezőket betölti Lelkével.
 A Püspöki Kar körlevelet ad ki az ország felszabadulásának 40 éves évfordulójára. A jezsuta generális meglátogatja a hazai jezsuitákat. Seregély István egri érsek.
 Káptalan van Büll-ben., Az egyik előadó a mi kérésünkre Michael March OP atya. A másik Büllman. Így már kezd érződni a két irány küzdelme, a karizmatikus és a progresszív teológia hatása. Otti bekerül a központi vezetésbe.
 Én nem megyek a káptalanra, a kihallgatások miatt. Menjenek a fiatalabbak. Szabó Kati, Pataki Ági. Ágit megérinti, hívja az amerikai kerület ínsége. Tóth Teréz testvérünk kihallgatásainak időszaka ez. Többször tapasztaltam meg a Szentlélek konkrét vezetését, pl.:"váratlanul és véletlenül" látogattam meg Terit, éppen a kihallgatása előtti estén, s ehhez hasonlókat. Bujdosó G.Kazi atya fiatal halála. Temetése paruzziás ünnep. Izidor püspök kér minket, imádkozzuk a Szent. Mihály imát. 

 Főnököm és kolléganőm, Ilcsi kérdése: Ágnes, te nem vagy normális! Hogyan lehet ilyen derűvel jönni vissza egy temetésről? Én miért félek a haláltól? S lehetett rá válaszolni: Ha valaki az anyaméhét koporsóvá teszi, természetes, hogy fél a haláltól. Perzse két hétig teljes mosolyszünet volt, de mégis talán ennek lett később gyümölcse, hogy engem hívott a halálos ágyához, hogy visszasegítsem Istenhez, akitől elszakadt. 

 1986. társulati mottó: Az Úr Lelke rajtam. Azért kent fel engem, hogy hirdessem az örömhírt.
 A Pápa közzétette a Szentlélekről szóló enciklikát: Dominum et Vivificantem... Ez nekünk szól!
 Májusban meglátogatta Magyarországot Teréz anya. (Orsolya tv. Z.Margit) Sokan találkoztak vele a Városmajorban, néhány testvér a Knézits utcában is. Orsi dolgozik Bajzáth atyával a letelepedésükön. 

 Pünkösd vigilliáján Tóth Teritől - aki a kihallgatások miatt még mindig félelemben élt - hazafele egy kuvasz ütött el, megint megtapasztaltam, hogy az Úr még valami miatt életben tart. A balesetről nem beszéltem a hozzám jövő, ünneplő testvéreknek, hogy ünnepe lehessen a fogadalmat tevőknek. Lakásom újra "szent hely". 

Íme, Isten az én szabadítom, bízom és nem remegek, mert erőm és lénekem az Úr! (Iz.12.1-2).
 És szól a Szent: Mit féltek kicsiny hitűek, Én alkottalak a Lélek templomául benneteket!
 Mit féltek, kicsinyhitűek, erős vagyok megtisztogatni oltárom!
 Mit féltek, kicsinyhitűek, Én gyújtom fel Ígém fényét bennetek!
 Mit féltek, kicsinyhitűek, hiszen mindent, mindent nektek adtam!
 Mit féltek, kicsinyhitűek, hiszen tiétek az ég és a föld, az egyház, a Krisztus,
 Mit féltek, kicsinyhitűek, amikor mindent nektek adtam, tiétek az Én Krisztusom,
 Ti pedig Krisztusé vagytok,
 Krisztus pedig az Én dicsőségem! 

 1987. társulati mottó: Jöjj, Szentlélek Úristen, áraszd ránk a szelídség Lelkét, és tégy minket a Te békéd eszközévé!
 Szentléleknek szentelt év. Dominum et Vivificantem c. enciklika. Az enciklikát. plébánián a híveknek ismertettem. Ebben az évben a Szentatya kérésére közösségileg is megfogalmaztuk a saját lelkünkből fakadó Szentléleknek való- felajánlást. Május 12 -n a tanácstagok Orsolya testvérrel szentmisében elimádkozták a Kövi Mária plébánián. De júniustól 1988 augusztusig ez az év Mária év is.

Mária, Szentlélek Jegyese, Mercedesz Szűzanya, oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja! 

 1987 március 25-n a Pápa közzétette a Boldogságos Szűzről szóló enciklikát.
 1987-ben a képzésbe bekapcsolódó testvérek segítésére született meg a társulati Regula magyarázat.
 Aláírásokat gyűjtöttünk a védőnők lelkiismereti szabadságáért, hogy ne kelljen aktívan részt venniük az abortuszok engedélyezésében.
 Seregély István kőszegi plébánost püspökké nevezte ki a pápa. Szombathelyi látogatása alkalmával. Ágota hivatására rákérdezett. Így Orsolya testvér megbízásából elmentem hozzá beszámolni a közösségről. Csak úgy juthattam be hozzá, hogy a kántora hugának a barátnője vagyok. Okos, óvatos, elfogadó.
 Anna testvér és Judit testvér "directed" lelkigyakorlatot adott testvéreknek Büll-ben. Új, mély élmények. Újra a magyar kerület ad életet az USA-nak? Kremli talán jó ha követi az indítást, újra halálra rémisztette egy valószinüleg BM-s autóiskolás oktató. Eygszer megmentette az Úr a BM-től, talán most neki kell mozdulnia, akkor is, ha nehéz. S aztán Szabados Anna is indul - elöször bébi-szitternek, s aztán onnan Buffaloba.. Uram, hadd legyenek ők új élet kezdeményei. Sőt Pataki Ági is készül. 

 1988. társulati mottó: Szívem ujjong az örömtől Istenemben, mert kiválaszt és képessé tesz arra, hogy a békét hordozzam és bizonyságot tegyek Jézus erőszakmentes szeretetéről.
 Grósz Károly a Minisztertanács elnöke a magyar egyházak vezetőivel tárgyal. Szendi József veszprémi püspök váratlan felszólalásban kéri a hitoktatás szabadságát, a szerzetesrendek újraindítását, a szabad gyülekezési és egyesület alkotási jogot.
 A Szent Jobb júbileumi országjárása minden püspökségen.
 Gyulai Endre püspök írása az abortusz ellen: Ne bántsd a magyart!
 Paskai László esztergomi bíboros érsek lett. Augusztus 20-n bejelenti, hogy meghívja II. János Pál pápát hazánkba.
 Beindul a Hajszioló. Megalakul a Magyar Cserkész Szövetség. Megalakul a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat.
 Decemberben szerzetes püspökök kinevezése: karmelita, piarista, ciszter, bencés, pálos.
 Kálmán Orsolya testvérrel Paskai bíboros úrnál, Sára testvér esetleges boldoggá-avatásáról, a közösségünk jellegéről. Az apostoli élet társasága még neki is csak a Kódexből ismert fogalom. 

 Az Óbudai Kövi Mária plébánián Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a csoportvezetők, tanácstagok először jöttek össze ilyen módon, és ajánlották fel a közösséget a Szűzanyának. Majd a lelkinapos csoportok is megtették ezt. Ettől kezdve egyre több alkalommal hívtak előadónak, ifjúsági és rekollekciós napokra, egyre többször közölték cikkeimet, az IGEN-ben, a Teológiában, az Újember-be. Ács István püspökkel járom az egri egyházmegyét, a vidéki karitász csoportokat.
 Első közös Pünkösd a Szent Család plébánián. S első közös farsang a Kövi Mária plébánián. Hat jelentkező. 

1988 júniusában a Pápa Darázsfalvi miséjére tömegesen mentek magyar zarándokok, sokan ott voltak a testvérek között is. (Kálmán Orsi, L. Ági, Keszler Erzsi, Kata, Kézdy Anna stb) Sára testvérképet is osztogattak. Októberben kiadtuk a fiatal testvérekkel együtt a Lélek Szavát még mint szamiszdatot. A fiatal testvérek ebben az évben önerőből kiadták a Mélységek és Magasságok c. verseskötetemet. A németországi Büll-ben a központi vezetés a kerületi vezetők számára tartott továbbképzést, ezen én is részt vettem.
 Ekkor ért először traumaként az amerikai szekularizált teológia, New Age, s az életellenesség egyházon, szerzetességen belüli áramlatai. Hazafele a vonaton megegyeztünk, ezt nem adjuk tovább.
 A beáramló heavy metal-rock és sátánista áramlatokkal szemben aláírás-gyűjtést kezdeményeztünk. A fiatal testvérek részt vettek Blankenstein Miklós atya nyári egyetemein Győrben, és együttgondolkozó, politikai és közéleti felelősséget vállaló értelmiségi csoportokkal. T.Teri testvérünk gyámügyi, közéleti munkája újra a figyelem előterébe került. De már odahaza jár szentmisére. Seregély érsek ösztöndíjas lehetőséget kínált fiatal testvérnek vagy jelöltnek. Még elsodró ereje van a Nyugatnak. A tanulásban helytállt a fiatal, a Társaságtól elsodródott. 

 Orsi és Pálma testvér elmennek a Bíboroshoz gratulálni, beszámolni a közösségről és Sára testvér ügyéről. A múltról igen, a jelenről nem kíván beszélni. Orsi Bajzáth atyával megindítja a Szerzetesi Reorganizációs Irodát a Józsefvárosi plébánián Gőbel Mária segítségével.. Indul a Veszprémi letelepedés. Schmidt Mari otthagyja a jól fizető főnővérségét, vállalja a papi otthon szervezését, az öreg atyák ellátását, s egyben, hogy egy jelentkező idősebb testvére lesz. K. Szabó Erzsike Mélykútról, Cz. Erzsi Pannonhalmáról érkezik a közösség, az új alapítás kedvéért. 

 1989. társulati mottó: Isteni könyörület Lelke, aki összetartod a mindenséget, képesíts a Te könyörületed sugárzására.
 Pannonhalma visszakapta egyházmegyéjét, 16 plébániát. Takács Nándor püspök találkozik a Szerzetesi Rehabilitációs Iroda szervezésében a feloszlatott szerzetesrendek képviselőivel.
 Megjelent az IGEN c. ifjúsági lap. Pécsett Roger Schutz és a taize-i közösség imatalálkozót szervezett.
 Hivatalosan bejelentették a szerzetek újraindulását, a kórházi lelkipásztori munka engedélyezését. Megszűnt jogutód nélkül az Állam-egyházügyi Hivatal. 1989. Gorbacsov látogatása a pápánál.
 Paskai László bíboros hivatalosan kérte Mindszenty ügyének felülvizsgálatát.
 Megalapították az OLI-t, Brückner Ákos az igazgatója. Hivatalosan felkér, hogy menjek el katolikus részről megfigyelőnek, megkülönböztetőnek a Zúgó Szél Alapítvány Szabadító Konferenciájára.
 A Távlatok számára lefordítottam J. Schasching tanulmányát a pápák szociális tanításáról. Bajzáth atya Orsolya testvérrel havi lelkinapot szervezett a szétszóródott szerzeteseknek, - a Perfectae Caritatisról én tartom a lelkinapot. Bajzáth atya az Esztergomi egyházmegyei testvér munkatársakat kért a Karitász megszervezéséhez. Mária Judit testvér szociális tanfolyamának hatására, két testvér vállalta, (Z. Margit és G. Mária) egyik az egészségügyi főiskola tanársegédi állását adta föl, másik főnővérséget, így vállalták a töretlen utakat.
 Katona István atya csoportjával Linzben résztvettem (N. Emmával, Szilágyi Máriával) Tardif atya gyógyító szentmiséjén, aznap, amikor Ákos bátyám feleségét, Máriát, hat gyermek édesanyját rákkal operálták, A család és én magam is csodás imameghallgatásnak tartom a gyógyulását.
 Új közösségek keletkeznek: Juda Oroszkánjai, Élet kenyere, Assisi Kis Nővérei... Emmánuel, Emmausz. Komoly feladat, túllépni a félelmen, hogy elviszik az embereket, a hivatásokat, a kültag csoporttá szerveződő imacsoportokat, és nagylelkű segítőkészséggel együttműködni velük. Kezd újraszerveződni a Karizmatikus Megújulás is, Sz. Kati, Franciska aktívan benne vannak. 

 1990. társulati mottó: Isteni könyörület lelke, Életadó Erő, vonj bele minket, a világ egységének újjáteremtésébe.
 A közép-európai változások a történelem Urának konkrét jelenlétét mutatták közöttünk.
 Jerikó hadjárat a Mária ünnepek előtt, ima böjt, ima böjt...
 Angelo Acerbi nuncius kinevezése és nunciatura felállítása.
 Keresztes Sándor magyar nagykövet a Vatikánban, ezzel helyreállt a Szentszék és a magyar állam között a kapcsolat.
 A buddhista láma hazánkban. Rehabilitálták Mindszenty bíborost.
 Orsolya testvér megszervezi a Szerzetesi Reorganizációs Irodán keresztül a szerzetesrendek havi közös lelki-napját, több testvér, én is tartunk itt előadásokat, én a PC-ről. 

Kiadtuk a Lélek Szava naptárt, a meditációból született versekkel és képekkel. 

 1990-től kezdve tagja lettem az Európai bencés közösségek Magistertagung- jának, - mely kétévente különböző apátságokban találkozott, eszmecserére, tapasztalatcserére, továbbképzésre. Így jutottam el Salzburgba, Niederaltaich-ba, Münsterschwartz-ba. Kitágul a világ, eddig útlevél hiányában nem utazhattam csak a szocialista országokba. Egyházmegyei ifjúsági találkozókra hívnak előadónak. 

 1991. társulati mottó: Életünk Krisztus, szeretete radikális evangéliumi életre és a világ evangelizálására sürget!
 A Pápa újévi üzenetet intéz a magyar néphez. Megalakult a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége. A Lélek Szava is meghívást kapott rá.
 Mindszenty holttestének hazahozatala és újratemetése, az országhatártól sorfalat áll az esős idő ellenére a nép. Hallgatagon, spontán. Megrendítő ajándék.
 II. János Pál pápa magyariországi látogatása augusztus 16-20-ig.
 Megalakul a Magyar Karitász és az egyházmegyei Karitász szervezetek. Részt veszünk a karitász és szociális munkás képzésben, az OLI és az Esztergomi Karitász szervezésében. (Edelényi Judit, Wchtler Veronika, Gőbel Mária, Egyed Gyönygvér, Sztrilich Ágnes)
 Antal József miniszterelnök. Surjánék abortusz-törvénye. Alírás-gyüjtések az életért!
 Pünkösd helyett, május 12-n ünnepeljük az ezüstfogadalmakat, hárman vagyunk, s először imádkozza el az egész közösség együtt a fogadalmi imát. Hála érte. A Szent Gellért plébánián ünneplünk.
 Meghajtom homlokom, hűségem így hozom, Szent Test és Vér elődbe!
 És Máday atya váratlanul kezembe adja a kelyhet áldoztatáskor - életem kelyhe - az Úr jelenlétével - másokért.
 A magyarországi Káptalan szervezése, feszültségei, a nemzetközi közösség első találkozásának ünnepe, ugyanakkor az eltérő egyházkép, teológia és kultúrából fakadó sokk-hatás - reflektálási hiány, sok szenvedést okozott az egész közösségnek, sajátosan nekem. . A Szentatya áldását küldte válaszul a táviratra, amit a Káptalanról küldtünk neki. Éppen Esztergomba menve kaptuk a hírt, a buszon olvasta föl Anna testvér az államtitkár levelét. 

- így Istentől kapott vigasztalásnak és megerősítésnek éltem át a Szentatya látogatását, Esztergomban, majd a Mátyás templomban egészen közelről. Megpihentette kezét a kezemben. 

 1992. társulati mottó: Urunk, áraszd szívünkbe a megbékélés és egység lelkét, hogy tanúságot tehessünk az evangéliumi szeretetről.
 Jugoszláviából kivált Horvátország és Szlovénia.
 Esztergomi egyházmegyei Zsinat előkészítése. Betont püspökké nevezte ki a Pápa. MKPK körlevél az élet védelmében.
 Ternyák Csabát II. János Pál pápa püspökké nevezi ki.
 A magyar kerületi vezetőség leköszönt (Orsolya tv betegsége miatt). Új kerületi előljáró Szilágyi Mária, helyettese László Ágnes, tanácstagok: Berkecz Franciska, Kapronyi Teréz, Nagy Mária, Szabó Katalin.
 A kerületi vezetőségi és képzési munkából kikerülve, kezdtem keresni új élet és munkaterületet. Az elkövetkező évek a IV. .fogadalom keresztként való megélésének az időszaka volt, Új lehetőség, testvérként lenni jelen másokért.
 Így kezdődött el Ács püspökkel a Karitász munkatárs képzés, majd Búza Domonkossal a KATTA keretében a Szociális munkásképzés szervezése és abban való részvétel.
 Hamarosan alkalom nyílt a Katolikus Rádióműsorban is részt venni. Kifelé kamatoztatni a megszerzett tapasztalatot. Margit testvér a nemzeti szocializmus téveszméivel harcolt, nekünk az új pogányság spirituális formáival kell felvennünk a küzdelmet, közszellem formálás, figyelem felhívás, hűségben prófétai küldetésünkhöz. Nem mindig könnyű az ellent mondás jelét vállalni a tudatlan jóhiszemű hívőkkel, s az okosokkal szemben, akik a kígyó okosságával jönnek és a modernség bálványával.
 Orsolya és Kriszta testvér az egyházi kárpótlási ügyekben dolgoznak, Franciska a szerzetesirodán.
 Fiatal kórházban dolgozó testvérek tapasztalata az euthanáziával kapcsolatban. Tiltakozás, mi a helyes út?!
 Új kapcsolatok épülnek, társulaton kívüliek kérik a testvéreket kelkivezetői szolgálatra. Meghívtak az Európai Katolikus Felnőtt-Képzés szociális bizottságába , az ezzel járó utazások tágasság élményt adtak. (Luxemburg, Graz, Praga) 

 1993. társulati mottó: Teremtő Szentlélek, újítsd meg bennünk alapító testvéreink lelkületét, hogy radikális életünkkel mutathassunk új utat az átalakuló világnak.
 Baleset következtében meghal Ács István egri segédpüspök, a Házas Hétvége nagy pártfogója.
 December 12. Elhunyt Antall József Magyarország miniszterelnöke.
 Nemzetközi Családév megnyitása.
 Vízkereszt ünnepére, Ternyák Csaba püspökké-szentelésére Kézdy Annával és Franciskával elöljárói engedélyt kérve, lementünk három napra Rómába. A Focolare vendégei voltunk.
 Szent Péter sírjánál imádkoztunk, könnyek között énekeltünk, s egy amerikai pap fordult hozzánk: "ahol a pápa, ott öröm és élet".
 A katakombákban és a Szt. Pál bazilikában kaptunk megerősítő kegyelmet a küzdelmes időben.
 Az Esztergom-Budapesti Egyházmegyei Zsinat Karitativ-Szociális Bizottságának munka-csoportját át kellett vennem váratlanul Bajzáth Ferenctől 

 1994. társulati mottó: Teremtő Szentlélek vezess bennünket, hogy Margit testvér nyomdokain járva egy jobb világ úttörői lehessünk.
 Politikai visszarendeződés. Horn kormány.
 Ladocsi Gáspár esztergomi tanár, Slachta Margit nagy tisztelője, tábori püspök lett. Bíró László kalocsa-kecskeméti segédpüspök.
 Esztergomi egyházmegyei Zsinat. ,én mint a Karitatív bízottság vezetője vettem részt a Zsinaton., Franciska, mint a Szerzetesi Iroda képviselője, T.Teri pedig a kerületi előljáró képviseletében volt jelen. Láttam a magyar egyház gyógyulását, sok új ismeretség alakult.
 A Rendfőnöki Konferencia, Orsi elnökletével, Franciska titkári munkájával létrehozza a Sophia Szerzetesi Főiskolát, mely közös nevelést nyújthat a szerzetes növendékeknek.
 Él az Egyház.
 Priscilla nővér jóvoltából Belgiumban nem csak nyelvkurzuson vettem részt, hanem végiglátogathattam vele a különböző szerzetesközösségeket. Elindult a belső testvéri életforma kialakítása, előkészítése. Új lehetőségek: Káposztásmegyer, Hidegkút... épülő anyaház... 

 Ha engedelmességből kívánod, Anna testvér, akkor megyek az USA-ba. 

 1995. társulati mottó: Áraszd ránk Urunk, az igazságosság lelkét, hogy felkaroljuk a rászorulok ügyét.
 II. János Pál pápa szentté avatja a három kassai vértanút. Orsi, Pálma testvér jelen vannak.
 II. János Pál pápa Majnek Antal ferencest kárpátaljai apostoli adminisztrátorrá, segédpüspökké nevezte ki. A Katolikus Karizmatikus Megújulás IV. Találkozója a Sportcsarnokban. A Társaság szentlelkes karizmáján át beszélek a hazai Megújulás gyökereiről.
 A Magyar Püspökkari Konferencia küldötteként vettem részt az ENSZ Szociális Csúcs-kongresszusán Koppenhágában, majd szintén az MKPK megbízásából vettem részt a Pekingi Nőkongresszus előkésztő munkáin tapasztaltam meg a szélsőséges feminizmus hatalmát, előretörését, érdekszféráit. Lemondtam az MKPK kiküldetését Pekingbe, mert a Horn-kormány delegációjában részt venni rossz üzenet lett volna a világ számára a magyar egyházról. Az illetékesek csodálkoztak, de elfogadták a véleményemet. 

 l995- Az Amerikai Püspökkari Konferencia által szervezett nyelvtanulási lehetőséget Szilágyi Mária felkínálta, ez három hónap volt Houston-ban, a Megtestesült Ige Irgalmas Nővéreinél, - a központi elöljáró úgy döntött, hogy akkor összesen tíz hónapot maradjak, mintegy szabbatikál-on, és a torontói testvérek meghívását elfogadva, vegyek kurzusokat a jezsuita Regis Colleg-ban. A Karácsonyt Buffalo-ban, a Húsvétot Hamiltonban töltöttem. Az amerikai kerület testvéreinek élete, vendégszeretete és az ottani fájdalmas múlt megismerése lett fontos a természeti szépségeken kívül. Sajátos kegyelme lett ennek az időszaknak a Guadelupei Szűzanyával való kapcsolat. Bárdos zeneszerző unokájától kapott ékes kép hazakísért.
"Hiszen Édesanyád vagyok" - mondta és mondja Mária, s a karizmatikus imacsoport egy tagját küldte testvérül, hogy az ellopott pénztárcám miatti levertségemben és létbizonytalanságomban megvendégeljen, majd pont annyi pénzt nyomjon a kezembe, mint amennyi eltünt, mondván, hogy én vagyok a csodás imameghallgatás, mert azt kérte reggel az Úrtól, hogy olyas valakit küldjön eléje, aki valóban rászorul. Előző adakozásáról kiderült, hogy drog lett belőle. 

 Így 1995 szeptember l4-től l996 június 17-ig Amerikában voltam, - ennek csúcspontja és értelme volt a negyvennapos lelkigyakorlat, s a Buffalo-ban élő testvérek, valamint a kanadai testvérek megismerése. 

Jézus szól a szív mélyén: Szükségem van rád! De úgye nem csak a munkámra, hanem énrám magamra?
 Szelíden tréfásan szól a hang: Te csacsi! Azt mondtam, szükségem van rád! 

 1996. társulati mottó: Mi végre jöttem? Miért vagyok itt?
 II. János Pál pápa szenteli püspökké Majnek Antalt. Ákos bátyám Balázs fiával ott vannak Rómában a szentelésén. Balázs kezet fog a Szentatyával.
 Március 25. Magyar Katolikus Nők Fórumának találkozója a Magyar Szentek templomában.
 Szentatya látogatása Pannonhalmán és Győrött.
 MKPK. Körlevele: Igazságosabb és testvériesebb világot!
 Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Találkozója a Körcsarnokban: Maradjatok meg szeretetemben!
 Magyar Katolikus Családfórum Máriabesnyőn!
 Az Úristen nagyon előkészítette a változásokat, hazajövetelem után a MKPK titkára, Ternyák Csaba püspök Harrach Péter a későbbi szociális és családügyi miniszter javaslatára, meghívott dolgozni a Titkárságra, mint a világiak referense, a mozgalmakkal és a katolikus egyesületekkel dolgozom. 35 év után elhagyom az egészségügyet. Bíró püspök belehív a Család-bízottságba. Látva az ínséget és a nyugati feminizmus veszélyét, megalapítottam a Katolikus Nők Fórum, a Kalász-szal együtt.
 A kerületi gyűlés megválasztotta Franciskát előljárónak, engem a helyettesének. Így újra van alkalmam szolgálni a testvéreket,a Társaságot, az Egyházat. - úgy és addig és ott, ahol Ő, aki tudja, hogy szeretem Őt - akarja. 

Újra a régi válasz: "Uram, Jézus, kihez menjünk, az örök élet Igéi Nálad vannak!"
 Volt főnököm váratlan haldoklása leukémiában, karácsony előtt: Ágnes, segíts visszatalálnom ahhoz, aki olyan sokáig nem volt fontos nekem! 

 1997. társulati mottó: Téríts magadhoz, Istenünk, legyen Krisztus az életünk!
 Jézus Krisztus éve.
 Márton áron boldoggáavatási ügye már Rómában folytatódik.
 Létrejön a Szentszék és a Magyar Állam között a megállapodás.
 Dobogókön Nemzetközi Családkonferencia Trujillo bíboros részvételével.
 Édesanyám temetése után egy nappal indulás a Káptalanra Kassára.
 Eljutottam Medjugore-ba. 11 magyar buszt vezetett Kemenes Gábor atya. A drog-telep és a több, mint 3.500 háborús boszniai árvagyereket befogadó ferences rendház bizonyítja a Mária jelenések hitelességét, a "jó gyümölcsöket". 

Isten anyát ad árvaságunkban. Isten a Kereszt órájában anyát ad az emberiségnek, nekem. 

 1998. társulati mottó: Milyen jó és gyengéd vagy bennünk, Szentlélekisten! Tégy otthonoddá minden szívet, ó önátadó Szeretet! Szentlélek éve.
 Ternyák Csaba érseket a Szentatya kinevezi a Püspöki Kongregáció konzultorai közé. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa követeli, hogy a tévében mellőzzék az erőszakra buzdító valamint pornográf alkotásokat. 

 A remetekertvárosi Szentlélek templomban hálaadó szentmisével emlékeznek meg arról május 12-n, hogy Slachta Margit vezetésével 75 éve, hogy megalakult a Szociális Testvérek Társasága. Novemberben díszülés a Szent Imre gimnázium dísztermében. Utána hálaadó szentmise.
 MKPK új titkárja Veres András.
 A Szent István Bazilikában Kőnig bíboros engesztelő szentmisét mutat be Mindszenty bíboros elhurcolásának 50. Évfordulóján.
 Pihenés a régi barátságban és szeretetben Ingrid Rotternél, az Ancillák immár általános elöljárójánál. Utána egy hét a bencés gyökereimnél, Alexanderdorfban. 

"A szamár-testvér" rákos, a szív elrejtve. - így lopott be engem az én Uram az Emmánuel Házba, hogy teljesítse a gyermek vágyát: Jobb egy nap a Te Házadban, mint más helyütt ezer... 

1999. társulati mottó
II. János Pál pápa romániai látogatása.
A Szent István könyvhéten jelenik meg a Gyöngyháztöredék c. verseskötetem.
II. János Pál pápa szentté avatja Árpádházi boldog Kingát. Sztrilich Panni bencés posztulánsként vesz részt a szenttéavatáson. Mostantól Kinga nővér.
Ökumenikus imahét az Emmánuel Házban. 

Tudom, hogy nem tudom, tudjuk megoldani a szociális és társadalmi problémákat, nem tudjuk kielégíteni az elvárásokat, de jelei lehetünk annak, hogy Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adatott Szentlélek által, - Aki világosságot adott hivatásom felismerésére és erőt annak követésére, és Akinek csodálatos valójáról és titokzatos működéséről életemmel és halálommal kívánok bizonyságot tenni. 

2000. társulati motto:
Január 6-n Veres András püspökszentelése Rómában.
Most eljutottam a Szent Kereszt ereklyéket őríző templomba.
Szent Bonaventurának a Kereszt volt a könyvtára, neked mit jelent?- kérdezted annak idején és kérdezed napról napra! Taníts meg válaszolni Neked és átölelni Keresztedet! 

Uram, Te mindent tudsz, Te tudod, hogy szeretlek Téged!