Sztrilich.hu

Üdvözöljük a Sztrilich család honlapján!

Családtörténet

Vera néni szerzői jogdíjainak ügye

ÖsszefogIalás.(Kb.20 oldal iratból)

"2000.02.14-én Sztrilich György felkereste a Műszaki kiadóban Demeter Lászlót. Előzetesen ígérte, hogy a szerződésből egy másolatot ad, de erre most nem volt hajlandó, csak megmutatta, az összeg le volt takarva. Az összeggel kapcsolatban nem volt hajlandó nyilatkozni /mivel nem hivatalos másolat, csak én írtam le, kisebb hibák lehetségesek, de a jogi lényegen nem változtat/.
 Kelt 2000 április 28. Matskási főigazgató aláírásával.
 A Múzeum kijelenti és szavatolja, hogy tulajdonában vannak a jelen szerződés szerint Csapody Vera hagyatékát képező grafikák és azok felhasználási joga felett rendelkezni jogosult, amely jog kiterjed a felhasználási jog harmadik személy részére történő átengedésére." 
 Ez került bemutatásra, majd hozzáfogtam az ügy tisztázására. Előzetesen a Műszaki Kiadó nem keresett meg, a szerződésről és a könyv kiadásáról nem volt tudomásom.
 2001.03.08: Levél Matskásinak: közlöm, hogy én (Dr. Csapody István ) vagyok a kizárólagos örökös, nem adtam felhatalmazást a jog átruházására. Kérem a jogdíj meghatározását, annak teljes összegét. Hivatkoztam arra, hogy a Műszaki Kiadó a fenti nyilatkozata alapján minden felelősségét áthárította Matskásira. Levél választ kértem.
 2001.04.25: Matskási válasza: elismeri azt ,hogy "ön a jogos örökös...a múzeum a kép kiadásáért szintén jogosult a szerződéses megállapításban rögzített összegre. Sajnálatos, hogy Ön korábban nem jelezte a múzeum részére, hogy...örökös...a múzeum abban a tévedésben volt, hogy utód nélkül elhunyt egykori munkatársa...grafikai munkáival, kapcsolatban jogdíj kötelezettség nem merül fel...megállapodással lehet peres eljáráson kívül is rendezni.... telefonon keressen meg. Matskási sem az Artijust, sem a Hungartot nem kereste meg. Az Artijus a közjegyzőtől hivatalból kapott értesítést.
 2001 05: Megbeszélés Matskási irodájában: hosszas alkudozás után (fele-fele) 6O-40%-ra tett ajánlatot, ezt kértem írásba foglalni és postázni.
 2001.05.07: Levél
 2001 05 ..."Megállapodás" 60-40%-ra: nem fogadtam el. Levél Műszaki Kiadónak, Bérezi Sándornak, válaszlevél nem jött, csak a tértivevény.
 2001.05.21: Kérem a jogdíj mértékének a Hungart által megállapíttatni, 600 000 Ft-ot átutalni, 32 000 Ft lehet az adminsztratív munka jutaléka.
 2001.05.31: Matskási: „most már tudva, hogy Ön...örökös, egy esetleges újabb felhasználás esetén a megfelelő szabályokat szigorúan betartva fogunk eljárni."
 2001.06.24: Válaszom: a késedelmi kamatot a tulajdonosi jutalékhoz hozzáadom, hajlandó vagyok a jogdíjat 450 000-re csökkenteni, miután ez nettó összeg, adóigazolást kérek.
 2001.06.28: "Megállapodás" szerint a 450 000 Ft 08.14-én az OTP-hez megérkezett.
 2001.07.09-én, kérésemre érkezett meg kódszámmal írt "adóigazolás", mely értelmetlen.
 2001.11.22: Levelem az APEH-hez: kérek végzést, hogy az adóm rendben elszámolható-e?
 2001.12.20: APEH válasza: adatok hiányosak.
 2002.01.20: Levél Múzeum gazd.igazgatójának: kérek APEH-nek megfelelő igazolást.
 2002.01.14: Múzeum válasza:" ...ezt követően Ön, mint Csapody Vera jogdíjának törvényes Örököse - melyről nem volt tudomásunk - kérte a szerzői jogdíj kifizetését... múzeumunk nem vállalta, hogy Ön helyett teljesíti az adóelőleg befizetését, mivel már egyszer adózott a befolyt bevételből."
 2002.01.28-i levelemre az APEH választ küldött 2002 02 12-én, ezt másolatban elküldöttem a múzeumnak, hogy "nem vállalás, hanem kötelezettség az adóelőleg lerovása a kifizetéskor"
 2002.02.25-én jött meg az igazolás, hogy az adóelőleg 0 Ft.
 Adóbevallásomban ezek szerint a 450 000 Ft jövedelmet nem számolhattam el szerzői jogdíj után járó 10% kedvezménnyel, annak mértéke így 139 479 Ft lett. Az örökösök részére az eredeti 790 000 Ft levonva 25% ÁFÁt = 632 000 Ft    310 521 Ft lett
 De időközben új események történtek:
 Megjelent még egy kötet. Most sem kötöttek új szerződést. Az iratokból, előzményekből azt olvasom ki, hogy Múzeum nevében, annak főigazgatója Matskási István olyan "keret"szerződést kötött, ami Csapody Vera többi képeire is vonatkozik, egy kiadvánnyal: A Fák és cserjék c. kötettel kapcsolatban. De abban a szerződésben úgy látszik, nincsen meghatározva, hogy hány képről van szó. Említés történt hagyatékról, cca 12 000 múzeum tulajdonában levő grafikáról, de arról nem, hogy hány képet adtak ki és milyen nagyságrendű felhasználásra (példányszám stb.)A Matskási vagy a Kiadó úgy tekinti, hogy az első kötet után kialkudott 450 000 Ft Csapody Vera összes képeinek újrafelhasználási jogdíja? A képek számát is meg kell- kellett volna határozni, valamint a szerzőt, a művészt besorolása szerint megillető díjat megállapítani. De nem utolsó sorban, a szerzői jogot birtokló személynek előzetesen kell szerződést kötni, azt nem helyettesítheti a képek tulajdonosa által aláírt szerződés, mert az magánokirat hamisítás volt. Most a Kiadó az első kötetnél áthárította a felelősséget a Múzeumra, Matskási el is ismerte vétkességét, de ígéreteit csak részben teljesítette és magatartása ráutaló arra, hogy további törvénysértés is várható részükről. Jelenleg a két megjelent kötet: Fák és cserjék és Erdők, mezők virágai kötet "beárazásra" a Hungart-nál van, ők várják a választ a Műszaki Kiadótól, hogy mi van a szerződésben, hány képről szól, mi annak a jogdíja. Ezután lehet a magánokirat hamisításon alapuló szerződést megtámadni, az elmaradt haszon és annak behajtására fordított költség valamint a szerzői jog megsértése miatt nem vagyoni kártérítést túlmenően. A Hungart válasza illetve véleménye után lehet a polgári peres eljárást megindítani.

 2002.03.08.
 dr. Csapody István